Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

List rektora Uniwersytetu Śląskiego do wspólnoty akademickiej (24 marca 2020 roku)

24.03.2020 - 21:25 aktualizacja 19.04.2022 - 10:24
Redakcja: AJS
Tagi: komunikaty

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce 23 marca 2020 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia ograniczenia funkcjonowania uczelni do 10 kwietnia 2020 r. Dlatego zwracam się do Państwa, abyśmy bezwzględnie stosowali się do przepisów obowiązujących podczas stanu epidemii, a przede wszystkim do ograniczenia kontaktów z innymi ludźmi. Sytuacja jest poważna i wymaga od nas odpowiedzialnego i obywatelskiego podejścia do zmieniającej się rzeczywistości.

Aby zmniejszyć skutki czasowego zawieszenia zajęć wprowadzony został obowiązek przeprowadzania zajęć w trybie online – niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia. Sprawdzenie efektów nauczania może odbywać się z użyciem technologii informatycznych. W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa szereg rozwiązań  e-learningowych. Informacje na temat dydaktyki zdalnej prowadzonej na Uniwersytecie Śląskim dostępne są na stronach:  www.e-learning.us.edu.pl oraz www.centrumdydaktyki.us.edu.pl.

Przypominam, że od 1,5 tygodnia działa także serwis mający na celu pomóc Państwu w odnalezieniu najważniejszych informacji dotyczących funkcjonowania naszej uczelni w sytuacji związanej z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce: www.koronawirus.us.edu.pl

Wprowadzono również ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników uczelni na ich terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. Zaistniałe okoliczności powodują konieczność podtrzymania dotychczas wprowadzonych zmian w organizacji i systemie pracy w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Zarządzeniem nr 38 wydłużam czas obowiązywania wprowadzonych rozwiązań w zakresie organizacji pracy do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Niestety, nie wszyscy pracownicy uczelni mogą wykonywać swoje obowiązki zdalnie. Wielu z Państwa dla naszego wspólnego dobra realizuje zadania w miejscu pracy. Słowa podziękowania i wdzięczności kieruję w stronę pracowników administracji i obsługi – dzięki Państwa zaangażowaniu nie mamy dzisiaj powodów do obaw o terminowe wypłaty świadczeń oraz funkcjonowanie budynków uniwersytetu.

Wytężony wysiłek administracji i obsługi osiedli akademickich w ostatnich dniach umożliwił właściwą reakcję naszej uczelni na zalecenia Wojewody Śląskiego. Doceniam również pracę służb sprzątających i ochrony, którzy w tym trudnym czasie codziennie dbają o stan utrzymania oraz bezpieczeństwa kampusów i domów studenckich.

Dziękuję wszystkim nauczycielom akademickim, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, doktorantom i studentom za zrozumienie powagi sytuacji, dostosowanie się do nowych warunków pracy i studiowania, poświęcenia oraz gotowość do niesienia wzajemnej pomocy.

Pragnę zapewnić Państwa, że wszystkie decyzje władz Uniwersytetu Śląskiego mają na celu dobro uczelni i społeczności akademickiej. Szczególnie w tym trudnym okresie musimy być razem, wspierać się i okazywać sobie życzliwość – to wyjątkowy moment, niemający precedensu w historii uczelni, kiedy możemy udowodnić, że jesteśmy wspólnotą.

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego

 

 

return to top