Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komunikat ws. przedłużenia ograniczenia działalności uczelni

24.04.2020 - 14:03 aktualizacja 24.04.2020 - 14:06
Redakcja: MJ
Tagi: komunikat

Szanowni Państwo,

poniżej przekazuję informację ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przedłużenia ograniczenia działalności uczelni do 24 maja 2020 roku: www.gov.pl.

O innych szczegółach realizacji kształcenia oraz sposobach weryfikacji efektów kształcenia (zaliczenia, egzaminy) w bieżącym semestrze poinformuję Państwa odrębnym zarządzeniem.

Z wyrazami szacunku
 
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Rektor Uniwersytetu Śląskiego

 

TREŚĆ KOMUNIKATU MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO:

24 kwietnia 2020 r.

Przedłużenie ograniczenia działalności uczelni do 24 maja

Do 24 maja przedłużamy ograniczenie działalności uczelni, zajęcia w tym czasie powinny odbywać się zdalnie. Nadal nie zostaje zawieszone prowadzenie badań naukowych.

Zawieszone kształcenie, nie – badania

Do 24 maja nadal zawieszone będzie kształcenie na studiach, studiach podyplomowych oraz kształcenie doktorantów. Zajęcia mają odbywać się zdalnie – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
W uczelniach w żadnym momencie nie zostało zawieszone prowadzenie badań naukowych, które powinny się odbywać (w warunkach bezpiecznych, uwzględniających bieżący stan zagrożenia dla zdrowia pracowników).
Ograniczenie działalności będzie analogicznie dotyczyć również Polskiej Akademii Nauk oraz jej instytutów.

Przywracanie bieżącej działalności uczelni

Przewidywane jest stopniowe przywracanie funkcjonowanie poszczególnych instytucji, także uczelni. Po ogłoszeniu przez rząd kolejnego etapu przywracania funkcjonowania poszczególnych instytucji, MNiSW znowelizuje rozporządzenie ograniczające funkcjonowanie uczelni w zakresie świadczenia pracy przez pracowników.
Uczelnie będą musiały rozpocząć wtedy przygotowania do stopniowego przywracania bieżącej działalności i opracowywać własne plany przywracania funkcjonowania uczelni.

Rozpoczęcie roku akademickiego

Egzaminy maturalne odbędą się 8 czerwca 2020 r. W związku z tym uczelnie będą musiały dostosować tegoroczne uchwały rekrutacyjne do terminów egzaminów maturalnych oraz zasad przeprowadzania matur – egzaminy ustne nie będą w tym roku przeprowadzane.
Wyniki matur poprawkowych będą podane 30 września, dlatego należy liczyć się z niewielkim opóźnieniem rozpoczęcia zajęć w roku akademickim 2020/2021. Uczelnie będą musiały prowadzić rekrutację nieco dłużej, żeby umożliwić maturzystom dostęp do studiów.

return to top