Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

T4ERI: Transform 4 European Research and Innovation

Program: Horyzont 2020 Nr kontraktu: 101035805 Okres realizacji: 01.10.2021 – 30.09.2024 Kierownik projektu w Uniwersytecie Śląskim: dr hab. Damian Guzek, prof. UŚ Jednostka realizująca: Dział Nauki Dofinansowanie UE:  1 999 782,50 EUR Dofinansowanie UE dla UŚ: 150 650,00 EUR Dofinansowanie dla UŚ ze środków Budżetu Państwa ramach programu Premia na Horyzoncie 2 (umowa 527100/PnH 2/2021): 137...

więcej

Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery ULKA – etap V

Tytuł zadania: „Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery ULKA – etap V” Wartość projektu: 508 800,00 zł Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach: 254 400,00 zł Okres realizacji: od 15.04.2021 r. do 15.11.2021 r.   W ramach zadania Napowietrzne Mobilne Laboratorium oraz laboratoria stacjonarne zostaną doposażone w nowoczesną aparaturę przeznaczoną do badania zanieczyszczeń powietrza. Realizacja zadania umożliwi rozszerzenie...

więcej

Rozbudowa potencjału badawczo-dydaktycznego uczelnianego laboratorium mikroskopii świetlnej

Tytuł zadania: „Rozbudowa potencjału badawczo-dydaktycznego uczelnianego laboratorium mikroskopii świetlnej” Wartość projektu: 65 608,70 zł Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach: 32 804,35 zł Okres realizacji: od 15.05.2020 r.  do 15.11.2020 r.   W ramach zadania dokonano zakupu dziewięciu mikroskopów biologicznych rutynowych, mikroskopu biologicznego z systemem cyfrowej prezentacji i dokumentacji badań oraz stacji roboczej (komputer i monitor)....

więcej

Zakup suszarki w punkcie krytycznym (CPD) jako wzmocnienie potencjału badawczo-dydaktycznego laboratorium skaningowej mikroskopii elektronowej

Tytuł zadania: „Zakup suszarki w punkcie krytycznym (CPD) jako wzmocnienie potencjału badawczo-dydaktycznego laboratorium skaningowej mikroskopii elektronowej” Wartość projektu: 132 840,00 zł Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach: 65 755,80 zł Okres realizacji: od 15.05.2020 r.  do 15.11.2020 r.   W ramach zadania zakupiono suszarkę w punkcie krytycznym (CPD), która jest urządzeniem zautomatyzowanym, wykorzystywanym do przygotowywania próbek zawierających...

więcej

Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery (ULKA) – etap IV

Tytuł zadania: „Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery (ULKA) – etap IV” Wartość projektu: 1 007 820,36 zł Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach: 298 821,30 zł Okres realizacji: od 01.05.2020 r.  do 15.11.2020 r.   Celem zadania było doposażenie w nowoczesną aparaturę Napowietrznego Mobilnego Laboratorium (NML) oraz doposażenie laboratoriów stacjonarnych w Aparaturę do Badań Zanieczyszczeń Atmosfery (ABZA), wykorzystujących wysoko...

więcej

Zakup mikroskopów stereoskopowych w celu rozbudowy potencjału badawczo- dydaktycznego uczelnianego laboratorium mikroskopii świetlnej

Tytuł zadania: „Zakup mikroskopów stereoskopowych w celu rozbudowy potencjału badawczo- dydaktycznego uczelnianego laboratorium mikroskopii świetlnej” Wartość projektu: 69 999,30 zł Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach: 34 999,65 zł Okres realizacji: od 15.04.2019 r. do 31.10.2019 r.   W ramach zadania zostały zakupione mikroskopy stereoskopowe podstawowe oraz mikroskop stereoskopowy z możliwością rozbudowy i podłączenia kamery CCD, co...

więcej

Doposażenie sal i laboratoriów dydaktycznych w mikroskopy jasnego pola i binokulary na potrzeby badań i kształcenia na kierunkach biologia, biotechnologia i ochrona środowiska

Tytuł zadania: „Doposażenie sal i laboratoriów dydaktycznych w mikroskopy jasnego pola i binokulary na potrzeby badań i kształcenia na kierunkach biologia, biotechnologia i ochrona środowiska” Wartość projektu: 69 503,79 zł Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach: 31 645,63 zł Okres realizacji: od 15.04.2019 r. do 31.10.2019 r.   W ramach zadania doposażone zostały sale i...

więcej

Doposażenie Laboratorium Funkcjonalnej Różnorodności Biologicznej w sprzęt do monitoringu środowiska przyrodniczego i hodowli roślin

Tytuł zadania: „Doposażenie Laboratorium Funkcjonalnej Różnorodności Biologicznej w sprzęt do monitoringu środowiska przyrodniczego i hodowli roślin” Wartość projektu: 26 375,19 zł Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach: 13 187,59 zł Okres realizacji: od 01.04.2019 r. do 31.10.2019 r.   W ramach zadania doposażone zostało Laboratorium Funkcjonalnej Różnorodności Biologicznej w specjalistyczny sprzęt w postaci drona do monitorowania środowiska oraz...

return to top