Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

“Strengthening metropolitan cooperation and governance in central Europe” (MECOG-CE) Wzmacnianie współpracy i metropolitalnego współrządzenia w Europie Środkowej

ID projektu: CE0100032 Program: Interreg Europa Środkowa 2021-2027 Okres realizacji: 1.04.2023-31.03.2026 Charakter projektu: badawczy Koordynator: Brno City Municipality, Czechy Budżet całego projektu: 1 647 100 EUR Budżet UŚ: 98 000 EUR Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla UŚ: 78 400 EUR Wartość projektu dla UŚ w zł: 444 684,00 zł Dofinansowanie dla UŚ ze środków Budżetu Państwa w ramach programu...

więcej

Projekt ACTRIS – Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gazów śladowych

Dofinansowanie projektu z UE: 11 616 598,24 PLN Całkowity budżet projektu: 17 161 601,78 zł Termin realizacji projektu: 16.07.2020 – 31.12.2023 Konsorcjum, w skład którego wchodzi m.in. Uniwersytet Śląski w Katowicach, otrzymało dofinansowanie na infrastrukturę badawczą w wysokości 11 616 598,24 zł na realizację projektu pt. „ACTRIS – Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gazów...

więcej

Ocena ryzyka wystąpienia katastrofy osuwiskowej – Prowincja Syczuan, Chiny

Ocena ryzyka wystąpienia katastrofy osuwiskowej – Prowincja Syczuan, Chiny Finansowanie: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Wartość projektu: 282 080,00 PLN Dofinansowanie dla UŚ: 244 300,00 PLN Okres realizacji: od 01.09.2021 do 01.03.2023 Potrzeba przeprowadzenia badań interwencyjnych zaplanowanych w projekcie wynika bezpośrednio z charakteru procesu osuwania, powszechnego zjawiska w obszarach górskich świata, gdzie typowo zagraża ono ludziom i niszczy...

więcej

Zwiększenie produktywności i odporności na zmiany klimatu głównych upraw żywności w Europie i Azji Środkowej

Zwiększenie produktywności i odporności na zmiany klimatu głównych upraw żywności w Europie i Azji Środkowej Finansowanie: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA) Wartość projektu: 636 300,00 EUR Okres realizacji: od 01.01.2020 do 31.12.2024 Celem projektu (ang. Enhancing Productivity and Resilience to Climate Change of Major Food Crops in Europe and Central Asia) jest zrozumienie stabilności genomu i...

więcej

EU-PolarNet 2

EU-PolarNet 2 – Co-Ordinating and Co-Designing the European Polar Research Area Finansowanie: Horyzont 2020 Wartość projektu: 3 299 253,75 EUR Dofinansowanie dla UŚ: 71 250,00 EUR Okres realizacji: od 1.10.2020 do 30.09.2024 Celem projektu jest stworzenie platformy współpracy do koordynacji działań w zakresie badań polarnych w skali europejskiej (w tym wspólna strategia działań, rozważna polityka wobec regionów...

więcej

MAS4AI

MAS4AI – Multi-Agent Systems for Pervasive Artificial Intelligence for assisting Humans in Modular Production Environments Finansowanie: Horyzont 2020 Wartość projektu: 5 973 078,75 EUR Dofinansowanie dla UŚ: 203 125,00 EUR Okres realizacji: od 1.10.2020 do 30.09.2023 Przemysł europejski jest bardzo konkurencyjny na rynkach światowych dzięki wykorzystaniu wysoce wydajnych narzędzi sztucznej inteligencji (AI) i masowej produkcji produktów wysokiej...

więcej

T4ERI: Transform 4 European Research and Innovation

Program: Horyzont 2020 Nr kontraktu: 101035805 Okres realizacji: 01.10.2021 – 30.09.2024 Kierownik projektu w Uniwersytecie Śląskim: dr hab. Damian Guzek, prof. UŚ Jednostka realizująca: Dział Nauki Dofinansowanie UE:  1 999 782,50 EUR Dofinansowanie UE dla UŚ: 150 650,00 EUR Dofinansowanie dla UŚ ze środków Budżetu Państwa ramach programu Premia na Horyzoncie 2 (umowa 527100/PnH 2/2021): 137...

więcej

Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery ULKA – etap V

Tytuł zadania: „Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery ULKA – etap V” Wartość projektu: 508 800,00 zł Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach: 254 400,00 zł Okres realizacji: od 15.04.2021 r. do 15.11.2021 r.   W ramach zadania Napowietrzne Mobilne Laboratorium oraz laboratoria stacjonarne zostaną doposażone w nowoczesną aparaturę przeznaczoną do badania zanieczyszczeń powietrza. Realizacja zadania umożliwi rozszerzenie...

return to top