Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Electro-Intrusion

Electro-Intrusion Jednoczesne przekształcanie energii cieplej otoczenia i niepożądanych drgań mechanicznych w energię elektryczną za pomocą nanotryboelektryzacji w wyniku procesów intruzji niezwilżającej cieczy w materiały nanoporowate   Program: Horyzont 2020, FET Proactive Nr kontraktu: H2020-FETPROACT-2018-2020 Okres realizacji: 48 miesięcy Rola Uniwersytetu Śląskiego w projekcie: partner Kierownik projektu w Uniwersytecie Śląskim: dr
więcej

NesT – Networking Ecologically Smart Territories

NesT – Networking Ecologically Smart Territories Program: Horyzont 2020, Research and Innovation Staff Exchange Nr kontraktu: H2020-MSCA-RISE-2020 Okres realizacji: 36 miesięcy Rola Uniwersytetu Śląskiego w projekcie: partner Kierownik projektu w Uniwersytecie Śląskim: dr hab Michał Krzykawski, prof UŚ Jednostka realizująca: Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami Dofinansowanie UE:
więcej

Sprzedaż samochodu Peugeot Boxer

Katowice dnia 31082020 r Pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki Peugeot Boxer nr rej SK SK3676C   Uniwersytet Śląski w Katowicach ul Bankowa 12, 40-007 Katowice NIP 634-019-71-34 zwany dalej Sprzedającym którego reprezentuje: Z-ca Kanclerza ds Inwestycji i Zarządzania Logistycznego mgr Agnieszka Maj   Opis przedmiotu sprzedaży: Przedmiotem sprzedaży jest samochód dostawczy marki Peugeot Boxer: stan: używany samochód nie
więcej

SPINplace – centrum kreatywności i coworkingu

Finansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Okres realizacji: od 17102014 do 30092022 Wartość projektu: 30 000 000,00 zł Dofinansowanie projektu z UE: 25 308 651,13  zł   Cel projektu: Realizacja projektu SPINplace polegać będzie na przebudowie i remoncie budynku przy ulicy Bankowej
więcej

Konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki Peugeot Boxer

Katowice, 29072020 r   Pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki Peugeot Boxer nr rej SK 3676C   Uniwersytet Śląski w Katowicach ul Bankowa 12, 40-007 Katowice NIP 634-019-71-34 zwany dalej Sprzedającym którego reprezentuje: Z-ca Kanclerza ds Inwestycji i Zarządzania Logistycznego mgr Agnieszka Maj   Opis przedmiotu sprzedaży: Przedmiotem sprzedaży jest samochód dostawczy marki Peugeot Boxer: – stan: używany – samochód nie przeszedł okresowego badania technicznego –
więcej

boDEREC-CE – Board for Detection and Assessment of Pharmaceutical Drug Residues in Drinking Water – Capacity Building for Water Menagament in CE

Finansowanie: Interreg Europa Środkowa Wartość projektu: 2 328 140,81 Euro Budżet dla UŚ (100%): 141 981,50 Euro Dofinansowanie dla UŚ (85%): 120 684,27 Euro Okres realizacji: 01042019-31032022 Water is one of the most valuable raw materials for today’s civilization and one of the most important factors that determine the quality of our lives
więcej

Zakup specjalistycznego sprzętu do badania biologii gatunków roślin, wzmacniania bioróżnorodności i monitorowania środowiska przyrodniczego

Finansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Wartość projektu: 194 778,42 zł Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach: 81 066,77 zł Dofinansowanie ze środków POIŚ, działanie 241: 92 778,43 zł Okres realizacji: od 01042018 do 30092018   Cel projektu: doposażenie pracowni Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody w specjalistyczny sprzęt w postaci komór
więcej

Konkurs ofert na sprzedaż używanej łodzi TROLL MASTER 800 „UŚKA” z silnikiem YAMAHA FT 60 DELT 6C6

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż używanej łodzi TROLL MASTER 800 „UŚKA” z silnikiem YAMAHA FT 60 DELT 6C6 Przedmiotem konkursu jest motorowa łódź badawcza TROLL MASTER 800 „UŚKA” o numerze rejestracyjnym KŹ-02-133 i numerze rejestru PRS 629404, której armatorem jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, a portem macierzystym Katowice Jednostka wyposażona
return to top