Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Rozbudowa potencjału badawczo-dydaktycznego uczelnianego laboratorium mikroskopii świetlnej

Tytuł zadania: „Rozbudowa potencjału badawczo-dydaktycznego uczelnianego laboratorium mikroskopii świetlnej” Wartość projektu: 65 608,70 zł Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach: 32 804,35 zł Okres realizacji: od 15.05.2020 r.  do 15.11.2020 r.   W ramach zadania dokonano zakupu dziewięciu mikroskopów biologicznych rutynowych, mikroskopu biologicznego z systemem cyfrowej prezentacji i dokumentacji badań oraz stacji roboczej (komputer i monitor)....
więcej

Zakup suszarki w punkcie krytycznym (CPD) jako wzmocnienie potencjału badawczo-dydaktycznego laboratorium skaningowej mikroskopii elektronowej

Tytuł zadania: „Zakup suszarki w punkcie krytycznym (CPD) jako wzmocnienie potencjału badawczo-dydaktycznego laboratorium skaningowej mikroskopii elektronowej” Wartość projektu: 132 840,00 zł Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach: 65 755,80 zł Okres realizacji: od 15.05.2020 r.  do 15.11.2020 r.   W ramach zadania zakupiono suszarkę w punkcie krytycznym (CPD), która jest urządzeniem zautomatyzowanym, wykorzystywanym do przygotowywania próbek zawierających...
więcej

Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery (ULKA) – etap IV

Tytuł zadania: „Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery (ULKA) – etap IV” Wartość projektu: 1 007 820,36 zł Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach: 298 821,30 zł Okres realizacji: od 01.05.2020 r.  do 15.11.2020 r.   Celem zadania było doposażenie w nowoczesną aparaturę Napowietrznego Mobilnego Laboratorium (NML) oraz doposażenie laboratoriów stacjonarnych w Aparaturę do Badań Zanieczyszczeń Atmosfery (ABZA), wykorzystujących wysoko...
więcej

Zakup mikroskopów stereoskopowych w celu rozbudowy potencjału badawczo- dydaktycznego uczelnianego laboratorium mikroskopii świetlnej

Tytuł zadania: „Zakup mikroskopów stereoskopowych w celu rozbudowy potencjału badawczo- dydaktycznego uczelnianego laboratorium mikroskopii świetlnej” Wartość projektu: 69 999,30 zł Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach: 34 999,65 zł Okres realizacji: od 15.04.2019 r. do 31.10.2019 r.   W ramach zadania zostały zakupione mikroskopy stereoskopowe podstawowe oraz mikroskop stereoskopowy z możliwością rozbudowy i podłączenia kamery CCD, co...
więcej

Doposażenie sal i laboratoriów dydaktycznych w mikroskopy jasnego pola i binokulary na potrzeby badań i kształcenia na kierunkach biologia, biotechnologia i ochrona środowiska

Tytuł zadania: „Doposażenie sal i laboratoriów dydaktycznych w mikroskopy jasnego pola i binokulary na potrzeby badań i kształcenia na kierunkach biologia, biotechnologia i ochrona środowiska” Wartość projektu: 69 503,79 zł Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach: 31 645,63 zł Okres realizacji: od 15.04.2019 r. do 31.10.2019 r.   W ramach zadania doposażone zostały sale i...
więcej

Doposażenie Laboratorium Funkcjonalnej Różnorodności Biologicznej w sprzęt do monitoringu środowiska przyrodniczego i hodowli roślin

Tytuł zadania: „Doposażenie Laboratorium Funkcjonalnej Różnorodności Biologicznej w sprzęt do monitoringu środowiska przyrodniczego i hodowli roślin” Wartość projektu: 26 375,19 zł Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach: 13 187,59 zł Okres realizacji: od 01.04.2019 r. do 31.10.2019 r.   W ramach zadania doposażone zostało Laboratorium Funkcjonalnej Różnorodności Biologicznej w specjalistyczny sprzęt w postaci drona do monitorowania środowiska oraz...
więcej

Centrum Nauk Stosowanych (CNS) – II Etap Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Okres realizacji: 2013–2015 Wartość projektu: 36 090 883,00 PLN Dofinansowanie z środków UE: 35 911 303,00 PLN Projekt współfinansowany przez: Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cel projektu: Budowa budynku CNS – II Etap ŚMCEiBI składającego się z dwóch segmentów dydaktyczno-laboratoryjnych składających się z 4 kondygnacji oraz segmentu komunikacyjnego 5 kondygnacyjnego z sanitariatami,...
więcej

Przebudowa istniejących obiektów sportowych basenu wraz z plażą i hali sportowej w celu poprawy funkcjonalności i efektywności energetycznej oraz atrakcyjności i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych – Etap I

Okres realizacji: 2020 – 2021 Wartość projektu: 13 193 947,04 PLN Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki: 3 500 000,00 PLN Dofinansowanie ze środków dotacji Miasta Cieszyn: 1 000 000,00 PLN Dofinansowanie ze środków dotacji Powiatu Cieszyńskiego: 500 000,00 PLN Dofinansowanie ze środków dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 247 259,00 PLN...
return to top