Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

boDEREC-CE – Board for Detection and Assessment of Pharmaceutical Drug Residues in Drinking Water – Capacity Building for Water Menagament in CE

Finansowanie: Interreg Europa Środkowa Wartość projektu: 2 328 140,81 Euro Budżet dla UŚ (100%): 141 981,50 Euro Dofinansowanie dla UŚ (85%): 120 684,27 Euro Okres realizacji: 01042019-31032022 Water is one of the most valuable raw materials for today’s civilization and one of the most important factors that determine the quality of our lives
więcej

Zakup specjalistycznego sprzętu do badania biologii gatunków roślin, wzmacniania bioróżnorodności i monitorowania środowiska przyrodniczego

Finansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Wartość projektu: 194 778,42 zł Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach: 81 066,77 zł Dofinansowanie ze środków POIŚ, działanie 241: 92 778,43 zł Okres realizacji: od 01042018 do 30092018   Cel projektu: doposażenie pracowni Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody w specjalistyczny sprzęt w postaci komór
więcej

Konkurs ofert na sprzedaż używanej łodzi TROLL MASTER 800 „UŚKA” z silnikiem YAMAHA FT 60 DELT 6C6

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż używanej łodzi TROLL MASTER 800 „UŚKA” z silnikiem YAMAHA FT 60 DELT 6C6 Przedmiotem konkursu jest motorowa łódź badawcza TROLL MASTER 800 „UŚKA” o numerze rejestracyjnym KŹ-02-133 i numerze rejestru PRS 629404, której armatorem jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, a portem macierzystym Katowice Jednostka wyposażona
więcej

Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO)

Finansowanie: Program Operacyjny Polska Cyfrowa Wartość projektu: 18 763 954 zł Okres realizacji: 01012020 – 31122022 Celem projektu jest otwarcie dostępu do danych naukowych w zasobach krajowych instytucji naukowych, dotyczących różnorodności biologicznej organizmów jądrowych (Eukaryota) Będzie on realizowany poprzez digitalizację i udostępnienie danych nie istniejących dotąd w formie cyfrowej i/lub nie udostępnionych poprzez sieć
więcej

Postępowanie w trybie negocjacji na sprzedaż nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy Bytkowskiej 1b

Uniwersytet Śląski w Katowicach (40-007 Katowice, ul Bankowa 12) ogłasza postępowanie w trybie negocjacji na sprzedaż nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy Bytkowskiej 1b Przedmiotem postepowania jest sprzedaż nieruchomości, położonej w Katowicach przy ulicy Bytkowskiej 1 b, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 465/68, km 2 obręb 0001 Chorzów, o powierzchni 14 514 m², zabudowanej
więcej

INTAROS – Integrated Arctic observation system

Finansowanie: Horyzont 2020 Wartość projektu:  2 239 101,00 euro Okres realizacji: od 1122016 do 30112021 Celem projektu jest zwiększenie zasięgu czasoprzestrzennego danych obserwacyjnych w Arktyce w celu poprawy zdolności prognozowania zmian planetarnych, a w szczególności w obrębie Arktyki oraz wsparcie działań w zakresie standaryzacji, kalibracji, walidacji danych obserwacyjnych oraz poprawę ich interoperacyjności, wzmocnienie integracji obserwacji
więcej

BSUIN – Uniwersytet Śląski partnerem w międzynarodowym projekcie badawczym

Finansowanie: INTERREG Baltic Sea Region Wartość projektu: 3 405 609,14 euro Okres realizacji: od 1102017 do 30092020 Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jednym z partnerów w projekcie BSUIN składanym przez profesora Jana Kisiela z Zakładu Fizyki Jądrowej i jej zastosowań, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii  Celem projektu jest opracowanie oferty podziemnych laboratoriów (z ang UL – underground laboratories) Regionu Morza
więcej

Cyfrowa Entomologiczna Baza Danych HEMIPTERON

Finansowanie: RPO WSL 2014-2020 Wartość projektu: 523 952,00 zł Okres realizacji: od 01012018 do 31122021 Celem projektu jest digitalizacja kolekcji entomologicznej pluskwiaków Hemiptera, zabezpieczająca zbiory w formie cyfrowej Pluskwiaki to niezwykle zróżnicowana, trzecia pod względem liczebności grupa owadów, wśród których wiele gatunków to ważne ekonomicznie szkodniki roślin użytkowych Wydział Przyrodniczy Uniwersytetu Śląskiego posiada unikatowe zbiory
return to top