Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Humanistyka bez granic. Interdyscyplinarne studia doktoranckie Wydziału Filologicznego UŚ

Logo: Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Logo: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Wartość projektu: 1 809 135,48 zł
Okres realizacji: 01.02.2018–31.12.2023

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie efektywności kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego UŚ oraz podniesienie kompetencji naukowo-badawczych 15 osób przez utworzenie „nakładki” umożliwiającej realizację czteroletnich interdyscyplinarnych studiów doktoranckich „Humanistyka bez granic” na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach. Projekt umożliwia doktorantom realizację interdyscyplinarnych programów studiów doktoranckich w formie „nakładki” oraz dodatkowych działań stanowiących kompleksowe wsparcie uczestników projektu, co pozwoli na ukończenie w terminie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich i zdobycie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych. Projekt przyczyni się także do ożywienia kontaktów naukowych pomiędzy polskimi i zagranicznymi uczelniami, ponieważ zatrudnionymi ekspertami będą międzynarodowi specjaliści z różnych obszarów i dyscyplin naukowych.

return to top