Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

PIK – Program nowych interdyscyplinarnych elementów kształcenia na studiach doktoranckich na kierunku chemia

Logo: Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Logo: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Wartość projektu: 1 071 516,00 zł
Okres realizacji: 01.07.2018–30.06.2023

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich na kierunku chemia oraz podniesienie kompetencji związanych z pracą w interdyscyplinarnym i międzynarodowym środowisku badawczym 8 uczestników studiów doktoranckich poprzez opracowanie i realizację programu nowych interdyscyplinarnych elementów kształcenia (PIK) oraz dodatkowe działania związane z programem stypendialnym i umiędzynarodowieniem studiów. Projekt obejmuje swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące tworzenia i realizacji wysokiej jakości programów doktoranckich i działań uzupełniających, realizowanych poprzez interdyscyplinarny program studiów doktoranckich o zasięgu krajowym.

return to top