Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Będzin: kiedyś i dziś

Logo: Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Logo: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Wartość projektu: 84 712,50 zł
Okres realizacji: 01.07.2018–31.12.2019

Projekt przyczyni się do podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Projekt przewiduje opracowanie programu kształcenia i realizację działań dydaktycznych wspólnie z JST dla 25 uczniów w wieku od 6 do 16 lat, służących rozwijaniu kompetencji pozwalających na: rozbudzanie ciekawości poznawczej, stymulowanie intelektualnego i społecznego rozwoju, inspirowanie do twórczego myślenia, zapoznanie z uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości. W ramach projektu zrealizowane zostaną również zajęcia z zakresu pedagogiki i psychologii (ze szczególnym uwzględnieniem motywacji do nauki i samorozwoju oraz metod wspierania młodego człowieka), adresowane do 20 rodziców.

return to top