Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Bridging the Gap in Housing Studies

Logo: Housing+ Housing+ Bridging the Gap in Housing Studies oraz Erasmus+
Logo: Housing+ Housing+ Bridging the Gap in Housing Studies oraz Erasmus+

We wrześniu 2020 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego rozpoczęto realizację trzyletniego projektu „Bridging the Gap in Housing Studies” finansowanego z funduszów Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. W skład zespołu wykonawczego weszli: dr hab. Magdalena Habdas, prof. UŚ – kierownik projektu ze strony Uniwersytetu Śląskiego, dr Grzegorz Matusik – zastępca kierownika oraz dr hab. Mariusz Frasa, prof. UŚ – członek zespołu.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie:

 • Uniwersytet Rovira i Virgili (Housing Chair) w Tarragonie – lider projektu,
 • Uniwersytet Śląski,
 • National University of Ireland Galway,
 • International Union of Property Owners,
 • Luxemburg Institute of Science and Technology,
 • Gecon Fundacion Iberoamericana del Conocimiento.

Budżet projektu to 431 081 EUR,z czego 46 534.00 EUR przeznaczonych jest na realizację projektu przez Uniwersytet Śląski. Warto nadmienić, że Uniwersytet Śląski od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem Rovira i Virgilii w Tarragonie.

Celem projektu „Bridging the gap in housing studies” (Housing+) jest poprawa (na poziomie europejskim) systemu szkolenia uczestników rynku nieruchomości mieszkaniowych, w tym profesjonalistów, decydentów i naukowców. Zrozumienie funkcjonowanie tego sektora oraz rynku nieruchomości wymaga wiadomości z różnych dziedzin nauki, takich jak: ekonomia, prawo, architektura, psychologia, antropologia czy informatyka. Z tego powodu ważne jest, aby profesjonaliści i decydenci zajmujący się mieszkalnictwem poprawnie rozumieli i identyfikowali zjawiska decydujące o właściwym funkcjonowaniu rynku mieszkaniowego. Wymaga to podejścia do mieszkalnictwa w sposób kompleksowy i kontekstowy, wykluczający działania oparte na niesprawdzonych ideologiach i „magicznych” rozwiązaniach. Kształcenie z zakresu mieszkalnictwa powinno zatem obejmować niezbędne elementy wskazanych powyżej dziedzin.

Realizowany projekt oprócz udoskonalenia zasad i treści kształcenia z zakresu mieszkalnictwa wpłynie także pozytywnie na ochronę konsumenta, polityki mieszkaniowe oraz zwiększenie profesjonalizmu działalności w sektorze, w którym rozstrzygają się kwestie dotyczące prawa do mieszkania oraz dostępu do mieszkania o odpowiednim standardzie.

Projekt obejmuje opracowanie sześciu kategorii materiałów edukacyjnych i szkoleniowych:

 1. kompletnych materiałów do studiów/kursów internetowych z zakresu mieszkalnictwa,
 2. przewodnika o sposobach wykorzystania w nauce o mieszkalnictwie gier (grywalizacja – gamification),
 3. aplikacji pozwalającej na praktyczne wykorzystania grywalizacji w celu nauczania treści z zakresu mieszkalnictwa,
 4. pierwszego międzynarodowego podręcznika na temat nauki o mieszkalnictwie,
 5. filmów szkoleniowych,
 6. internetowego kursu dotyczącego mieszkalnictwa w Europie w kontekście budynków wielolokalowych.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2020 do 31.08.2023.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu: www.housingplus.eu.

return to top