Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

ChemiK – Chemia + Kompetencje

Logo: Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Logo: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Wartość projektu: 977 650,00 zł
Okres realizacji: 01.02.2019–31.01.2022

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, poznawczych, kognitywnych i samoorganizacyjnych 263 uczniów klas V-VIII z 4 szkół podstawowych oraz uczniów i uczennic klas I-III z 3 liceów województwa śląskiego, odpowiadającym potrzebom społeczno-gospodarczym, oczekiwanym przez pracodawców na rynku pracy, poprzez opracowanie programu kształcenia i realizację działań dydaktycznych, tj. warsztatów ogólnorozwojowych, podstawowych i specjalistycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 20 lat.

return to top