Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Come2US - profesjonalizacja i centralizacja obsługi pracowników zagranicznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Logo Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i

 

Finansowanie: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Wartość projektu: 331 134,84 zł
Okres realizacji: 01.06.2021 – 31.05.2023

Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości obsługi pracowników zagranicznych oraz zwiększenie poziomu atrakcyjności Uniwersytetu Śląskiego jako pracodawcy, który zostanie osiągnięty poprzez:

1) Utworzenie ogólnouczelnianego punktu obsługi pracowników zagranicznych,

2) opracowanie Bazy wiedzy – angielskich wersji przepisów wewnętrznych Uniwersytetu Śląskiego,

3) Przygotowanie pracownika Welcome Point,

4) Zorganizowanie spotkań integracyjnych pracowników zagranicznych ze społecznością UŚ,

5) Przygotowanie interaktywnego informatora dla pracowników zagranicznych,

6) Przygotowanie strony internetowej dla pracowników zagranicznych,

7) Przygotowanie zestawu filmów dla pracowników zagranicznych,

8) Organizację wirtualnych targów pracy dla naukowców.

return to top