Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

GAME JAM jako nowa metoda dydaktyczna. Poprawa jakości kształcenia w dziedzinie nowych technologii na pograniczu polsko-słowackim

logo projektu, napis Interreg Polska-Słowacja Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, flaga Unii Europejskiej

Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Całkowita wartość projektu: 315 478,20 EUR
Dofinansowanie ze środków EFRR (85%): 268 156,47 EUR
Koordynator: dr Justyna Stefańczyk
Lider projektu: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Partner: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií (http://www.uniza.sk)
Okres realizacji: 07.01.2019–30.09.2022

Opis projektu: Projekt zakłada opracowanie, publikację i upublicznienie zaleceń metodyczno-dydaktycznych do realizacji warsztatów typu GAME JAM na kierunkach związanych z projektowaniem gier i multimediami. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby edukacji związane z szybkim tempem zmian technologicznych, a także niedostosowaniem metod dydaktycznych do aktualnych wymagań rynku pracy. GAME JAM stanowi metodę umożliwiającą tworzenie symulacji i prototypów gier video, które wpisują się w portfolio przyszłych absolwentów. Wprowadzenie metody przyczyni się do uzyskania efektów kształcenia istotnych na rynku pracy i podniesienia jakości kształcenia specjalistycznego w obszarze pogranicza.

Cel projektu: Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej w obszarze pogranicza polsko-słowackiego poprzez opracowanie opisu i zaleceń metodyczno-dydaktycznych dla warsztatów typu GAME JAM jako metody dydaktycznej.

 

return to top