Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Kreatywny odkrywca

Logo: Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Logo: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 3.1
Wartość projektu: 499 885,00 zł
Okres realizacji: 01.08.2018–30.06.2021

Instytut Chemii Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii UŚ w ramach realizacji zaplanowanych działań dydaktycznych, w tym warsztatów i wykładów ogólnorozwojowych, matematyczno-przyrodniczych i ICT dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 16 lat oraz zajęć dla 50 rodziców służących rozwijaniu kompetencji wychowawczych i społecznych podniesienie kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne 240 uczniów klas IV-VIII z 4 szkół podstawowych województwa śląskiego.

return to top