Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

MAK – Młodzi, Aktywni, Kreatywni. Nauczanie przez doświadczanie

Logo: Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Logo: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Wartość projektu: 499 808,96 zł
Okres realizacji: 01.09.2018–31.08.2020

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ w ramach realizacji projektu ma na celu rozwijanie wśród 188 uczniów szkół podstawowych w wieku od 6 do 11 lat w województwie śląskim kompetencji pozwalających na rozbudzanie ich ciekawości poznawczej, stymulowanie intelektualnego i społecznego rozwoju, inspirowanie do kreatywnego, twórczego myślenia, rozwoju umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności ICT, umiejętności rozumienia, rozwiązywania problemów, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa. Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych w ramach trzeciej misji uczelni, w tym realizację warsztatów przyjazdowych na Uniwersytecie Śląskim, zajęć edukacyjnych dla uczniów w placówkach macierzystych, organizacji zimowych i letnich półkolonii naukowych oraz zajęć edukacyjnych dla 150 rodziców.

return to top