Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Moc tradycji

Logo: CZ PL UE

Finansowanie: Interreg A-V Polska–Czechy
Wartość projektu: 141 593,10 euro
Okres realizacji: 15.04.2019–14.04.2023

Celem głównym projektu jest rozwiązanie zagadnienia słabnięcia więzi w obrębie społeczności lokalnych gminy Istebna i wioski Herczawa położonych w Beskidzie Śląskim. Rozstrzyga zagadnienie integracji społeczności lokalnych w oparciu o rekonstrukcję tradycyjnych wzorów kultury. Obszar oddziaływań tworzy zbiorowość złożona z czterech wiosek, z których jedna (Herczawa) zlokalizowana jest w Czechach, a pozostałe (Jaworzynka, Istebna, Koniaków tworzące Trójwieś Beskidzką) znajdują się w Polsce. Kultury narodowe i cywilizacja współczesna napotykają na globalne problemy, ale w Europie Środkowej zachowały się enklawy dawnych kultur ludowych, w których przechowywane są przez wieki cenne wartości materialne i niematerialne wiejskich wspólnot. Dla kultury narodowej te etniczne wyspy stanowią źródło pomocnych symboli i wartości, które następnie mogą mobilizująco wpłynąć na działania mieszkańców. Na kulturowej mapie szczególne miejsce zajmuje obszar Beskidu Śląskiego, gdzie przenikały się wzory kultury polskiej, czeskiej, słowackiej. Procesy dyfuzji przebiegały w ramach wiejskich wspólnot osadniczych, których życie było związane z pracą na roli, pasterstwem oraz kultywowaniem tradycyjnego rękodzieła. Globalne problemy (magiczny świat konsumpcji, zanik autorytetów) wpłynęły na migracje stałe i czasowe oraz na zmiany w więziach miedzy góralami Beskidu Śląskiego. W ramach projektu zamierzamy przywrócić szacunek dla tradycji w obrębie społeczności wiejskiej po polskiej i czeskiej stronie granicy w oparciu o wzory życia codziennego i odświętnego.

return to top