Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Myśl odwrotnie i przewrotnie – kreacja i twórczość w odkrywaniu siebie i świata

Logo: Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Logo: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Wartość projektu: 84 294,37 zł
Okres realizacji: 01.09.2018–31.12.2019

Wydział Pedagogiki i Psychologii zrealizuje projekt, którego celem jest wdrożenie zajęć opracowanych w ramach autorskich modułów ukierunkowanych na wyzwalanie potencjału twórczego wśród 50 uczniów w wieku od 6 do 16 lat. Z tym przewodnim celem wiążą się nierozerwalnie działania związane z aktywizowaniem uczestników do twórczego i krytycznego myślenia, innowacyjności, rozbudzania ciekawości poznawczej, odpowiedniego podejścia wobec rozwiązywania problemów i umiejętności pracy zespołowej. Z warsztatami wiąże się stymulowanie intelektualne, aksjologiczne i społeczne rozwoju dzieci i młodzieży. Zakłada się również realizację założenia o integracji lokalnej społeczności akademickiej.

return to top