Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Pierwszy Instytut Kreatywności Uniwersytetu Śląskiego

Logo: Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Logo: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Wartość projektu: 148 537,50 zł
Okres realizacji: 01.10.2018–30.06.2020

Projekt przewiduje opracowanie programu kształcenia i realizację działań dydaktycznych wspólnie z JST dla 606 uczniów w wieku od 6 do 16 lat. Zajęcia dla dzieci z klas I-III w ciągu semestru będą prowadzone na terenie UŚ, natomiast dla klas IV-VIII na terenie ich szkoły. Pod koniec każdego semestru odbędą się „dni wspólne” (jeden dzień dla klas I-III i jeden dzień dla klas IV-VIII) na terenie UŚ, które mają na celu zapoznanie uczniów ze środowiskiem akademickim oraz uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości. Planuje się przeprowadzenie 3 cykli zajęć z zakresu nauk społecznych, humanistycznych oraz z plastyki i muzyki w każdej z placówek dla 2 klas z każdej szkoły. Udział w zajęciach pozwoli na podniesienie u uczniów takich kompetencji, jak: krytyczne myślenie, umiejętność rozumienia, kreatywność i innowacyjność.

return to top