Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

PIWONIA – poznawanie i wspólne odkrywanie. Nauka innowacyjnie atrakcyjna

Logo: Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Logo: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 3.1
Wartość projektu: 499 980,00 zł
Okres realizacji: 01.09.2018–31.08.2020

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ ma na celu rozwinięcie u 225 uczniów klas IV-VIII kompetencji pozwalających na rozbudzanie ich ciekawości poznawczej, stymulowanie intelektualnego i społecznego rozwoju, inspirowanie do kreatywnego, twórczego myślenia, rozwoju umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności ICT, umiejętności rozumienia, rozwiązywania problemów, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, poprzez opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych, w tym warsztatów przyjazdowych na Uniwersytecie Śląskim, zajęć edukacyjnych dla uczniów w placówkach macierzystych, zajęć edukacyjnych dla 150 rodziców, warsztatów specjalnych zainteresowań i organizacji letnich kolonii naukowych.

return to top