Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

PROBOT – nauka programowania z wykorzystaniem robotów

Godło Unii Europejskiej, projekt współfinansowany w ramach programu UE „Erasmus”
Godło Unii Europejskiej, projekt współfinansowany w ramach programu UE „Erasmus”

Finansowanie: Erasmus+ Akcja 2. Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży
Wartość projektu: 200 170,00 euro
Okres realizacji: 1.11.2017–31.08.2020

Projekt skierowany jest do 2 grup odbiorców: nauczycieli szkół średnich oraz uczniów szkół średnich. Celem głównym jest wzrost innowacyjności i interdyscyplinarności edukacji wśród 6 szkół średnich krajów partnerskich przez opracowanie i upowszechnienie do sierpnia 2020 roku 18 materiałów edukacyjnych dla uczniów i 18 dla nauczycieli z zakresu wykorzystania programowania robotów do edukacji STEM (science, technology, engineering and mathematics).
Cele szczegółowe: podniesienie poziomu wiedzy 100 nauczycieli z zakresu wykorzystania programowania i robotyki w edukacji STEM, podniesienie poziomu wiedzy 1000 odbiorców działań upowszechniających możliwości, jakie daje wykorzystanie programowania i robotyki w edukacji STEM, wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia zaangażowanych 8 instytucji poprzez wymianę dobrych praktyk, wspólne wypracowanie uniwersalnych materiałów edukacyjnych i szkoleniowych oraz promocję otwartej edukacji.
Innowacyjność projektu opiera się na wykorzystaniu interdyscyplinarności „programowania robotów”. Mimo iż działania projektu bezpośrednio polegają na rozwijaniu wśród uczniów i nauczycieli kompetencji stricte informatycznych, celem projektu nie jest kształcenie przyszłych informatyków. Interdyscyplinarność robotyki pozwoli na wykorzystanie wypracowanych rozwiązań nie tylko podczas lekcji informatyki, ale również fizyki, matematyki, inżynierii, mechaniki, elektroniki – czyli wszystkich dziedzin opartych na STEM. Poprzez realizację projektu powstaną materiały edukacyjne i szkoleniowe, dzięki którym edukacja szkolna będzie znacznie efektywniejsza i pozwoli na kształtowanie znacznie szerszych umiejętności, obejmujących myślenie algorytmiczne, programowanie oraz aktywne stosowanie osiągnięć myśli ludzkiej do rozwiązywania rzeczywistych problemów. Uczniowie zostaną przygotowani nie tylko do biernego korzystania z najnowszych technologii, lecz także zdobędą wiedzę, jak je zmieniać, tworzyć i rozwijać.
W projekcie duży nacisk położony został również na promowanie otwartej edukacji. Wszystkie wytworzone materiały będą dostępne online przy wykorzystaniu platformy e-learningowej, a ich zróżnicowanie pod względem zarówno tematycznym, jak i poziomu zaawansowania pozwoli na korzystanie z nich w zasadzie nieograniczonej liczbie odbiorców.
W projekcie uczestniczą: Uniwersytet Śląski (lider), Fundacja Edu-Res, Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie, 1 Erico Lykeio Aigiou, Grammar School Jurija Vege Idirija, Sou Jane Sandanski Strumica, Iis Erasmo Da Rotterdam. Koordynatorem merytorycznym i pomysłodawcą projektu jest dr hab. inż. Michał Mierzwa.

return to top