Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Światowa Encyklopedia Polonistów

Finansowanie: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Kwota: 96 300 zł
Czas trwania: 1.11.2020–31.10.2021

Logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji języka polskiego i współtworzenie polskiej marki poprzez promocję polonistyki jako dobra kultury. Projekt „Światowa Encyklopedia Polonistów” ma stanowić intertekstualne kompendium – możliwe do poszerzania i uzupełniania nawet po zakończeniu projektu – zawierające informacje o ważnych światowych (w tym także częściowo polskich) polonistach i polonistykach po polsku i po angielsku. Projekt jest wynikiem wciąż zgłaszanych przez wiele osób opinii o potrzebie takiego opracowania. W opracowaniu mają się znaleźć notki biograficzne polonistów światowych ze szczególnym uwzględnieniem ich pracy polonistycznej – działalność dydaktyczna, teksty naukowe, badawcze, krytyczne, popularnonaukowe, tłumaczenia literatury polskiej na języki obce, bliska współpraca z ośrodkami polskimi, nagrody, medale i wyróżnienia za działalność polonistyczną w szerokim rozumieniu. Platforma ma być intertekstualna, więc z linkami do dzieł tychże polonistów w dostępie elektronicznym, do okładek tłumaczeń, do informacji o nich w instytucjach, z którymi są związani, do informacji prasowych i internetowych na ich temat, do wywiadów itp. Drugą częścią opracowania będą ważne polonistyki i studia polskie na świecie, które dla promocji języka polskiego odgrywają niebagatelną rolę w swoich krajach – będą to m.in. pierwsze polonistyki w danym kraju (np. PUJO, Hankuk, TUFS, Sorbona, Toronto itp.), polonistyki związane z wybitnymi osobowościami polskimi, np. Harvard ze względu na p. Barańczaków itd. I tu oprócz opisu znajdą się linki do różnych informacji wcześniej publikowanych, do wspomnień, do odpowiednich uniwersytetów, jeśli te mają nadal aktywne odniesienie. Część informacji, np. notki z bibliografiami polonistów, zostanie umieszczona w Wikipedii – na brak najważniejszych światowych polonistów w tym najpopularniejszym wciąż kompendium zwraca uwagę wiele osób ze świata i z Polski. Korzyści to wzrost prestiżu i rangi polonistyki akademickiej oraz statusu języka polskiego.

return to top