Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Sztuka ponad granicami

Logo: CZ PL UE

nr umowy CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002842

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 47 276,37 EUR

Dofinansowanie ze środków EFRR (85%): 40 184,91 EUR

Koordynator projektu: dr hab. Kaja Renkas

Lider Projektu: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Partner: Ostravská Univerzita, Wydział Sztuk Pięknych i Muzyki

Okres realizacji: od 01.10.2021 r. do 30.06.2023 r.

Opis projektu: W obecnej sytuacji ograniczeń z tytułu pandemii, uczelnie, galerie, instytucje publiczne pracują online; tradycyjne przestrzenie wystawiennicze galeryjne przestały funkcjonować. Zarówno twórca jak i odbiorca ma utrudniony kontakt ze sztuką, jej odbiorem oraz upowszechnianiem. Okres pandemii uzmysłowił nam potrzebę alternatywnych rozwiązań prezentacji sztuki. Projekt zakłada współpracę artystów polsko-czeskich z różnych dziedzin sztuki- powstałe prace będą formą międzynarodowego dialogu artystycznego, pozwolą twórcom lepiej poznać specyfikę różnych warsztatów począwszy od warsztatu tradycyjnego, skończywszy na nowych technologiach.

Elementem kluczowym prezentacji będzie zastosowanie rzeczywistości rozszerzonej („AR”.) Prace w formie fizycznych wydruków prezentowane będą w oknach/witrynach zarówno po polskiej jak i czeskiej stronie; po użyciu aplikacji odbiorca będzie mógł zobaczyć animację związaną z prezentowaną pracą (stworzenie tych prac wymaga współpracy artystycznej: grafik/animator/muzyk). Ta forma prezentacji zakłada interakcję z dziełem. Bardzo ważne jest to, że tak realizowana współpraca prowadzi do powstania nowych prac które zostaną udostępnione zarówno społecznościom akademickim jak i lokalnej społeczności po obu stronach granicy. W ten sposób powstaną prace, które nie mogłyby powstać poza takim projektem i których nie można zobaczyć poza proponowanym projektem. Ta współpraca artystów dotyczy aspektu nie tylko estetycznego czy przekazywanych treści jest rodzajem nowego doświadczenia za względu na zastosowana technologie rozszerzonej rzeczywistości

return to top