Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Uniwersytet Młodego Odkrywcy w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych – UMO SMCEBI

Logo: Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Logo: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Wartość projektu: 283 686,30 zł
Okres realizacji: 01.10.2018–29.02.2020

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 96 uczestników projektu w wieku od 12 do 16 lat w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, umiejętności rozumowania w naukach przyrodniczych i matematycznych, myślenia naukowego, umiejętności pracy w grupie, umiejętności STEAM, wiedzy ICT oraz umiejętności społecznych. W ramach projektu zostaną zrealizowane 3 wykłady, 37 warsztatów i 4 wycieczki. Ponadto 9 uczniów zostanie objętych wsparciem tutorskim. Zorganizowanych zostanie również 14 warsztatów rozwijających kompetencje społeczne i wychowawcze, skierowanych do 20 rodziców.

return to top