Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

UŚ Alumni – budowanie relacji z zagranicznymi absolwentami

Logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
Logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Finansowanie: Program International Alumni – NAWA
Wartość projektu: 98 650,00 zł
Okres realizacji: 1.05.2019–31.10.2020

Celem projektu jest stworzenie modelu współpracy z zagranicznymi absolwentami UŚ w oparciu o nowy model komunikacyjny uwzględniający komunikację za pomocą aplikacji mobilnej i bazujący na doświadczeniach cudzoziemców oraz pracowników 8 jednostek UŚ zaangażowanych w działania na rzecz studentów. Zdiagnozowano, że w dotychczasowej komunikacji z zagranicznymi absolwentami UŚ brakowało wsparcia instytucjonalnego. Pracownicy UŚ, szczególnie osoby zaangażowane w działania związane z rekrutacją cudzoziemców na studia oraz zajmujące się nauczaniem języka i kultury polskiej, pozostają w kontakcie z zagranicznymi absolwentami uczelni, wiedzą, jak przebiega ich kariera zawodowa, obserwują ich sukcesy. W ramach projektu postanowiono wykorzystać ww. doświadczenia. Projekt zostanie rozpoczęty powołaniem Grupy roboczej ds. współpracy z zagranicznymi absolwentami UŚ, w skład której wejdą pracownicy Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych, Szkoły Języka i Kultury Polskiej, Działu Współpracy z Zagranicą, Działu Kształcenia, Centrum Obsługi Studenta, Biura Karier, Działu Promocji, Stowarzyszenia Absolwentów oraz 2 zagranicznych studentów i/lub absolwentów UŚ. Grupa będzie merytorycznie odpowiedzialna za zadania projektowe, a jednym z jej kluczowych celów będzie wypracowanie strategii współpracy z zagranicznymi absolwentami.

return to top