Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim

Finansowanie: środki Funduszu Unii Europejskiej – Fundusz Azylu, Migracji i Integracji
Kwota finansowania: 1,3 mln zł
Czas trwania: 2018–2021

logotyp: Unia Europejska Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Celem ogólnym projektu jest wsparcie i integracja jak najliczniejszej grupy cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, przebywających na terenie województwa śląskiego. Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, tj. zapewnienie jak najszerszego dostępu do informacji oraz doradztwa dla obywateli państw trzecich przebywających na terenie województwa śląskiego, wzmacnianie ich zdolności językowych i adaptacyjnych, potencjału zawodowego oraz rozwijanie współpracy w ramach instytucji zajmujących się integracją cudzoziemców. Celem szczegółowym projektu jest również udzielenie realnego wsparcia dla szkół i przedszkoli poprzez podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej co będzie rzutowało na poprawę jakości nauczania dzieci cudzoziemskich.

return to top