Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

ARKA WNS – Akademia Rozwoju Kompetencji Wydziału Nauk Społecznych

Logo: Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Logo: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Wartość projektu: 262 215,00 zł
Okres realizacji: 1.06.2018–31.03.2020

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji młodej kadry dydaktycznej, osiągnięcie długoterminowej poprawy jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach poprzez realizację cyklu szkoleń.
Projekt obejmuje swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia) oraz zarządzania informacją, a także w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym.

return to top