Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

INNO-DAKTYKA – innowacyjne kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich WIiNoM

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Wartość projektu: 198 051,15 zł
Okres realizacji: 1.02.2018–30.06.2019

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji młodej kadry dydaktycznej Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ. Projekt dotyczy realizacji szkoleń i innych form kształcenia w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych oraz dydaktyki w języku angielskim. Umiejętności dydaktyczne zdobyte przez młodą kadrę zostaną praktycznie wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć w trakcie realizacji projektu w wymiarze jednego semestru.

return to top