Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Program PROM: Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Wartość projektu: 740 740,00 zł
Okres realizacji: 01.10.2018–30.09.2019

Głównym celem projektu jest zwiększenie na Uniwersytecie Śląskim krótko- i średniookresowej wymiany międzynarodowej doktorantów oraz młodej kadry akademickiej (poniżej 40 lat). W ramach projektu planowana jest realizacja zrównoważonej (60% – wyjazdy, 40% – przyjazdy) wymiany kadry i doktorantów.

return to top