Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Przygotowanie kadry administracyjnej do realizacji efektywnego procesu adaptacji studentów zagranicznych na uczelni w ramach Welcome&BeSafe Point

Logo: Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Logo: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Wartość projektu: 228 974,30 zł
Okres realizacji: 5.11.2018–31.10.2020

Celem projektu jest kształtowanie wśród pracowników administracyjnych postaw otwartości i przygotowanie organizacyjne do zwiększenia dostępności informacyjnej w ramach Welcome&BeSafe Point. Projekt skierowany jest do pracowników administracyjnych UŚ – osób bezpośrednio zaangażowanych w obsługę cudzoziemców, pracowników dziekanatów oraz administracji ogólnouczelnianej, w tym osób zajmujących się procesem rekrutacji na studia oraz materialnym, socjalnym i psychologicznym wsparciem studentów. Przewidziane w projekcie zadania obejmują: 1) wyjazdy szkoleniowo-studyjne dla pracowników administracyjnych UŚ (15 wyjazdów); 2) dostosowanie kanałów informacyjnych uczelni w celu lepszej adaptacji cudzoziemców na UŚ, obejmujące tłumaczenie aktów prawnych i wybranych stron internetowych oraz opracowanie materiałów informacyjnych w języku angielskim; 3) opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa na UŚ, obejmujące przeszkolenie pracowników administracyjnych (10 szkoleń) w zakresie stosowania polityki bezpieczeństwa i przeciwdziałania dyskryminacji oraz nierównemu traktowaniu.

return to top