Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

SWAN. Szkolnictwo Wyższe Atrakcyjne i Nowoczesne – podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej WBiOŚ

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Wartość projektu: 281 716,10 zł
Okres trwania: 01.06.2017–31.05.2019

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 32 nauczycieli akademickich Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia) oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym poprzez realizację wysokiej jakości szkoleń, warsztatów i kursów. Zaplanowana ścieżka wsparcia została tak skonstruowana, aby stanowiła maksymalnie efektywne wsparcie dla uczestników projektu. Podniesienie kompetencji dydaktycznych, a w konsekwencji podniesienie jakości realizowanej dydaktyki na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, przyczyni się do realizacji w pełnym zakresie treści i efektów kształcenia, a tym samym pozwoli na realizację misji UŚ oraz celów strategicznych, tj. „Innowacyjnego kształcenia i nowoczesnej oferty dydaktycznej”.

return to top