Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

VIR Virtual Gallery

Logo: CZ PL UE

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 134 218,40 EUR

Dofinansowanie ze środków EFRR (85%): 114 085,64 EUR

Kierownik projektu: dr Wojciech Osuchowski

Lider Projektu: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Partner: Ostravská Univerzita

Okres realizacji: od 01.10.2021 r. do 30.09.2023 r.

Opis projektu: Głównym celem projektu jest poprawa poziomu współpracy i koegzystencji lokalnych społeczności uniwersyteckich wydziałów artystycznych WSNE i FU we wspólnym regionie w zakresie wystawiennictwa, prezentacji dzieł sztuki, wymiany kulturalnej, artystycznej, dydaktycznej poprzez nawiązanie wielopłaszczyznowej współpracy w przestrzeni wirtualnej. Niezbędne działania mają na celu stworzenie wspólnej wirtualnej galerii (VG) wykonanej w technologi VR, silników gier oraz fotografii sferycznej, ułatwiającej wspólne działania w zakresie realizacji wystaw prac artystycznych pracowników, doktorantów, studentów, absolwentów wydziału WSNE i FU oraz zaproszonych artystów co umożliwi ich transgraniczny dostęp dla mieszkańców wspólnego regionu jak również dla odwiedzający region on-line. Galeria wirtualna po zakończeniu pandemii posłuży do podtrzymania wspólnych działań wystawienniczych i ich intensyfikacji w zakresie promocji sztuki i jej upowszechniania oraz stworzenia prężnie działających ośrodków kultury i sztuki na terenie przygranicznym. Realizacja zadania przyczyni się do wzmocnienia pozycji obu ośrodków akademickich oraz ułatwi dostęp do sztuki.

return to top