Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Aktywny i kreatywny nauczyciel matematyki i informatyki

Logo: Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Logo: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Wartość projektu: 718 375,00 zł
Okres realizacji: 1.10.2018–31.10.2022

Celem projektu jest zdobycie praktycznego doświadczenia oraz podniesienie kompetencji pedagogicznych i społecznych 19 studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunku matematyka, specjalność: nauczycielska, prowadzonego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także zwiększenie jakości i efektywności kształcenia poprzez wdrożenie zmodyfikowanych programów kształcenia.

return to top