Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

BPO&IT – wysokiej jakości program stażowy oraz program rozwoju kompetencji studentów kierunku informatyka

Logo: Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Logo: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Wartość projektu: 518 775,00 zł
Okres realizacji: 01.02.2018–31.05.2021

Głównym celem jest nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych, w tym informatycznych, językowych, komunikacyjnych, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy studentów studiów stacjonarnych, inżynierskich I stopnia kierunku informatyka, odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym, oczekiwanym przez pracodawców z sektora IT i BPO od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku), poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych (w tym: certyfikowanych szkoleń, wizyt studyjnych i dodatkowych zajęć realizowanych z pracodawcami), a także włączanie pracodawców z sektora BPO i IT z województwa śląskiego w przygotowanie i realizację programów kształcenia w zakresie objętym projektem.

return to top