Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

CheS – Chemik na Staż

Logo: Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Logo: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Wartość projektu: 898 075,00 zł
Okres realizacji: 01.01.2018–30.11.2019

Celem głównym projektu jest zdobycie praktycznego doświadczenia oraz podniesienie m.in. kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i samoorganizacyjnych wśród studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku chemia, prowadzonym na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym, oczekiwanym przez pracodawców na rynku pracy, a jednocześnie komplementarnych z efektami kształcenia, poprzez realizację wysokiej jakości krajowych programów stażowych.

return to top