Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Computing Competences. Innovative learning approach for non-IT students – CC INFINITE

Godło Unii Europejskiej, projekt współfinansowany w ramach programu UE „Erasmus”
Godło Unii Europejskiej, projekt współfinansowany w ramach programu UE „Erasmus”

Finansowanie: Erasmus+
Wartość projektu: 213 362,00 euro
Okres realizacji: 01.10.2018–31.07.2021

Programowanie to dziś umiejętność o znaczeniu horyzontalnym, potrzebna w wielu zawodach, nie tylko IT, to coś więcej niż nauka prawidłowego pisania kodu. „Nauka pisania programów to gimnastyka dla mózgu, która pozwala rozwinąć umiejętność skutecznego myślenia o rzeczach, które nie są związane z IT” (Bill Gates).
Obecnie w całej Europie istnieje silny trend w uczeniu się programowania od najmłodszych lat. Dostępne są liczne kursy dla dzieci oraz dedykowane platformy e-learningowe, a kodowanie zaczyna być traktowane jak nauka każdego innego języka obcego. Istnieje jednak pewna luka w dostosowaniu tej tendencji do wymogów i potrzeb młodych ludzi (powyżej 18 roku życia), którzy właśnie wkraczają na rynek pracy i najbardziej potrzebują umiejętności okołoprogramistycznych i myślenia komputacyjnego. Dlatego w projekcie CC INFINITE wsparciem objęci zostaną studenci kierunków innych niż związanych z IT.
Głównym celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i interdyscyplinarności szkolnictwa wyższego poprzez opracowanie, wdrożenie (przez co najmniej 4 europejskie szkoły wyższe) i ewaluację innowacyjnego kursu programowania dla studentów kierunków niezwiązanych z IT.
Projekt realizowany będzie w ramach konsorcjum: Uniwersytet Śląski (lider), Fundacja Edu-Res (Polska), University of Bedfordshire (Wielka Brytania), Fundación Universitaria San Antonio (Hiszpania), Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Włochy).

return to top