Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

EMLex – Europejskie studia leksykograficzne

Godło Unii Europejskiej, projekt współfinansowany w ramach programu UE „Erasmus”
Godło Unii Europejskiej, projekt współfinansowany w ramach programu UE „Erasmus”

Finansowanie: Erasmus+
Wartość projektu: 2 165 000 euro
Okres realizacji: 01.10.2016–31.08.2020

Celem projektu jest prowadzenie międzynarodowych studiów leksykograficznych II stopnia na ośmiu uczelniach oraz zapewnienie dostępu do tychże studiów studentom zagranicznym, głównie spoza Unii Europejskiej. Środki z grantu pozwalają na sfinansowanie pobytu zagranicznego i nauki studentów na wybranych uczelniach partnerskich, zapewnienie kontaktu studentów z najwybitniejszymi naukowcami w dziedzinie leksykografii oraz umożliwienie studentom odbycia praktyk w renomowanych wydawnictwach leksykograficznych i instytutach naukowych. Konsorcjum EMLex działa od 2009 roku, jednakże do tej pory uczelnie partnerskie podpisały między sobą jedynie umowy o podwójnym dyplomie (Double Degree). Teraz celem konsorcjum jest wydawanie absolwentom wspólnego dyplomu (joint master degree). W tym celu dostosowano programy studiów i ujednolicono wymagania stawiane studentom EMLex.

return to top