Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Infrastruktura dla systemowej edukacji opartej o chmurę: skalowalna implementacja systemu notebooków Jupyter do badań naukowych – Jupyter@edu

Godło Unii Europejskiej, projekt współfinansowany w ramach programu UE „Erasmus”
Godło Unii Europejskiej, projekt współfinansowany w ramach programu UE „Erasmus”

Finansowanie: Erasmus+
Wartość projektu: 157 435 euro
Okres realizacji: 01.10.2017–30.11.2019

Projekt, którego liderem jest Uniwersytet Śląski, realizowany będzie od 01.10.2017 do 30.11.2019 w ramach partnerstw strategicznych programu Erasmus+ wspólnie z europejskimi uczelniami – Uniwersytetem w Augsburgu, Universidade Portucalense Infante Dhenrique-Cooperativa De Ensino Superior Crl w Porto oraz European University Cyprus w Nikozji. W przypadku Uniwersytetu w Augsburgu jest to kolejne wspólne przedsięwzięcie realizowane z Uniwersytetem Śląskim w ramach programu Erasmus+. Obie uczelnie kończą właśnie z pozostałymi partnerami konsorcjum realizację 3-letniego projektu pt. „Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową – icse4school”.
Celem głównym projektu jest wdrożenie usług opartych o działający w chmurze obliczeniowej system Jupyter notebook. System taki daje dostęp do obliczeń i wizualizacji naukowych na potrzeby zarówno badań, jak i edukacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
W ramach przedsięwzięcia przetestowane i wdrożone zostaną innowacyjne praktyki w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Jupyter@edu wspiera synergię pomiędzy dydaktyką a badaniami oraz innowacją, a także promuje nowe technologie jako czynniki wpływające na poprawę edukacji. Ponadto upowszechnia ideę otwartej edukacji i otwartego oprogramowania. Projekt obejmuje następujące działania: 1) wdrożenie w Centrum Nauk Stosowanych serwera Jupyter notebook; 2) wdrożenie materiałów dydaktycznych opartych na Pythonie do zajęć na kierunkach ścisłych; 3) wykorzystanie automatycznych testów jednostkowych w notebookach Jupyter w dydaktyce.
Pomysłodawcą projektu jest dr hab. Marcin Kostur – kierownik Zakładu Metod Komputerowych Fizyki i Elektroniki, a także koordynator kierunku informatyka stosowana.

return to top