Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Kierunek CIESZYN! – podnieś swoje kompetencje na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ

Logo: Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Logo: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Wartość projektu: 862 762,50 zł
Okres realizacji: 01.09.2017–30.06.2020

Cel projektu: podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa na Wydziale Etnologii i Nauk Edukacji UŚ w Cieszynie. W ramach projektu przewiduje się realizację szkoleń certyfikowanych i zajęć warsztatowych podnoszących kompetencje, dodatkowych zajęć realizowanych wspólnie z pracodawcami oraz zajęć praktycznych w formie projektowej.

return to top