Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Program kształcenia nauczycieli języka polskiego „Pogranicza edukacji szkolnej”

Logo: Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Logo: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Wartość projektu: 1 131 405,72 zł
Okres realizacji: 1.11.2018–31.10.2023

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie programu kształcenia opartego na nowym modelu kształcenia przyszłych nauczycieli. W programie weźmie udział 105 studentów Wydziału Filologicznego UŚ. Cel przedsięwzięcia zostanie osiągnięty po ukończeniu kształcenia na studiach I i II stopnia. W ramach projektu przewidziano sześć zadań: konteksty kulturowe w dydaktyce szkolnej, przekład wiedzy językowej z elementami neurodydaktyki na dydaktykę szkolną, rozwój wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej, warsztat pracy współczesnego polonisty, rozwój umiejętności praktycznych w zakresie nauczania języka polskiego oraz edukacja polonistyczna z elementami glottodydaktyki w perspektywie transkulturowości.

return to top