Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Program stażowy dla studentów informatyki i inżynierii biomedycznej studiów I stopnia

Logo: Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Logo: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Wartość projektu: 701 500,00 zł
Okres realizacji: 02.01.2018–31.12.2019

Celem głównym projektu jest nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych, interpersonalnych, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy i doświadczenia zawodowego studentów studiów stacjonarnych, inżynierskich I stopnia kierunków: informatyka i inżynieria biomedyczna, odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym, oczekiwanym przez pracodawców na rynku pracy, a jednocześnie komplementarnych z efektami kształcenia zgodnymi z założeniami każdego z kierunków, poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych we współpracy z pracodawcami z województwa śląskiego.

return to top