Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

„Studia i co dalej” – zwiększenie konkurencyjności studentów UŚ na rynku pracy

Logo: Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Logo: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój; flaga Rzeczpospolitej Polskiej; Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Wartość projektu: 671 903,75 zł
Okres realizacji: 01.10.2018–30.04.2021

Głównym celem jest podniesienie jakości i rozwój usług świadczonych przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego (BKUŚ) poprzez wsparcie studentów i studentek w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy. Projekt obejmuje zadania związane z bezpośrednim wparciem w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy poprzez poszerzenie zakresu i jakości usług świadczonych przez BKUŚ w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej i kształcenia przedsiębiorczości. Więcej

return to top