Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

List rektora Uniwersytetu Śląskiego na koniec roku 2022

19.12.2022 - 14:19 aktualizacja 23.12.2022 - 09:35
Redakcja: AJS
Tagi: komunikaty

Szanowni Państwo,

przed nadchodzącymi Świętami i Nowym Rokiem chciałbym, oprócz złożenia Państwu serdecznych życzeń, podzielić się kilkoma refleksjami.

 

Przed wszystkim, dziękuję za Waszą realną obecność w naszej uczelni. Z radością patrzę codziennie na studentów, doktorantów i pracowników wypełniających kampusy Uniwersytetu. Nareszcie, w pełni odtwarzamy Uniwersytet Śląski po okresie pandemii, w kształcie, jaki nadał mu statut uchwalony przez senat naszej uczelni 28 maja 2019 r.

Dopiero od niedawna mamy możliwość rzeczowej oceny przyjętych w nim rozwiązań, potwierdzenia ich słuszności lub rozważenia korekt. Dyskutujmy o tym, zgłaszajmy propozycje ulepszeń – kierowani odpowiedzialnością wobec studentów, aby znaleźli u nas wykształcenie, jakiego potrzebują do pracy i życia we współczesnym świecie oraz troską, aby środki publiczne przeznaczane na badania przynosiły jak najlepsze wyniki naukowe.

Bez względu na ostateczny wynik ewaluacji dyscyplin naukowych już widzimy, że jest on dla naszej uczelni wysoki. Dziękuję Uczonym i Artystom, którzy swoimi dokonaniami zapewnili swoim dyscyplinom wysoką ocenę. Mamy prawo do słusznego poczucia dumy z racji bardzo dobrego wypełniania fundamentalnej misji Uniwersytetu.

Dziękuję wszystkim, którym leży na sercu przyszłość kształcenia w Uniwersytecie Śląskim, i tym, którzy podjęli się – z pasją i entuzjazmem – niezwykle trudnego i ambitnego zadania opracowania nowej koncepcji kształcenia. Staramy się wypracować odpowiedź na wielkie wyzwanie cywilizacyjne, jakim jest nowy status wiedzy po internetowej rewolucji technologicznej, jak i na problemy trapiące każdą uczelnię publiczną w Polsce: dysproporcje w liczbie studentów na poszczególnych kierunkach, przyciągnięcie najlepszych kandydatów na studia, zapewnienie studentom przygody i pożytku studiowania, zaś absolwentom najlepszej pozycji na rynku; stworzenie nauczycielom akademickim warunków pracy, aby kształcenie studentów było efektywne i satysfakcjonujące. Nowy rok będzie czasem spotkań ze społecznościami wydziałów, aby rozmawiać o tym projekcie i perspektywach jego wdrożenia.

Dziękuję wszystkim pracownikom, którzy wspierają naukowców i nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów. Bez Was Uniwersytet nie byłby możliwy. Jestem pod ogromnym wrażeniem Waszego oddania, rzetelności i gotowości do nowych i niestandardowych wyzwań, jakie podejmujemy w ostatnich latach.

Drodzy Państwo, niezwykłość Uniwersytetu, jako wspólnoty i instytucji, dała o sobie znać po wielokroć w ostatnich, niezwykle trudnych latach.

Daliśmy sobie i innym oparcie w czasie epidemii, zachowując ciągłość kształcenia, organizując szczepienia i wszelką możliwą pomoc dla ofiar epidemii wśród nas i naszych bliskich.

Na tle kryzysu wielu instytucji nasz Uniwersytet może być przykładem zaangażowania i społecznej wrażliwości, strzegąc swobód obywatelskich, wolności słowa i równości wszystkich członków wspólnoty.

Ofiarom wojny w Ukrainie udzieliliśmy natychmiast wielorakiej pomocy i udzielamy jej po dziś dzień ponad 400 osobom, które przebywają w naszych akademikach i hotelach. Dodatkowo pozyskaliśmy znaczne środki zewnętrzne na rozwój współpracy ze środowiskiem akademickim okrutnie dotkniętego wojną Uniwersytetu w Mariupolu.

W sytuacji kryzysu energetycznego i wysokiej inflacji, dzięki roztropnym umowom zakupu energii, Uniwersytet funkcjonuje i będzie funkcjonował bez istotnych zmian wpływających na jakość kształcenia i ciągłość badań naukowych.

Rośnie pozycja Uniwersytetu Śląskiego w jego najbliższym otoczeniu, w regionie, kraju i w Europie. Wspólnie z sześcioma innymi uczelniami publicznymi Katowic zdobyliśmy dla miasta tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024. Jesteśmy liderem Konsorcjum Miasto Nauki; stajemy się liczącym partnerem Komisji Europejskiej w kolejnych inicjatywach naukowych i edukacyjnych w naszym regionie, w 2024 roku nasza uczelnia przejmie prezydencję rozwijanego wraz z partnerami z Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Litwy, Estonii, Bułgarii i Słowenii Uniwersytetu Europejskiego Transform4Europe.

Powaga, znaczenie naukowe i edukacyjne oraz zaangażowanie naszego Uniwersytetu w sprawy regionu zaowocowały w sposób wymierny uznaniem naszych projektów inwestycyjnych za priorytetowe dla rozwoju województwa śląskiego. Na początku grudnia Komisja Europejska zatwierdziła finansowanie projektów zgłoszonych przez zarząd województwa śląskiego, wśród których są nasze: budowa Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii; budowa Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności; modernizacja kampusu cieszyńskiego (SPIN-ART – Centrum Edukacji Artystycznej i Kulturalnej). Łączna wartość dofinansowania tych inwestycji wynosi blisko 350 milionów złotych.

Uniwersytet Śląski, w trosce o kampus katowicki, zainicjował prace koncepcyjne prowadzone przez miasto Katowice nad projektem Zielonej Strefy Nauki, który miałby przekształcić odcinek rzeki między rynkiem w Katowicach a Uniwersytetem Ekonomicznym w obszar rekreacji i popularyzacji nauki. Mam nadzieję, że za kilka lat Uniwersytet i miasto zyskają unikalną/unikatową dzielnicę, atrakcyjną dla mieszkańców, która stanie się sercem „Miasta Nauki”.

Już tylko wymienione wyżej działania i projekty pokazują, jak intensywną i coraz bardziej skuteczną rozmowę Uniwersytet prowadzi ze swoim otoczeniem; rozmowę o pożytecznym i twórczym wpływie nauki i kształcenia na nasze wspólne życie i świat, w którym je przeżywamy. Wymownym dowodem społecznego zainteresowania tą rozmową jest liczba 55 tysięcy uczestników zakończonej niedawno szóstej edycji Śląskiego Festiwalu Nauki.

Prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / fot. Julia Agnieszka Szymala, Centrum Komunikacji Medialnej UŚ/Prof. Ryszard Koziołek, Rector of the University of Silesia in Katowice / Photo by Julia Agnieszka Szymala, Media Communication Centre of the University of Silesia
Prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / fot. Julia Agnieszka Szymala, Centrum Komunikacji Medialnej UŚ/Prof. Ryszard Koziołek, Rector of the University of Silesia in Katowice / Photo by Julia Agnieszka Szymala, Media Communication Centre of the University of Silesia

Drodzy Państwo, przyjmijcie, proszę, najlepsze życzenia na nadchodzące Święta i Nowy Rok.

Niech będzie dla Was pełen zdrowia i pomyślności, a naszym Sąsiadom i światu przyniesie kres wojny.

Niech Uniwersytet jako miejsce pracy i studiowania oraz jako wspólnota, którą razem tworzymy, daje Wam poczucie oparcia i sprawczości.

Wierzę, że kiedy ogarnia nas bezradność, wówczas tworzenie wiedzy i dzielenie się nią; badanie i rozumienie rzeczywistości oraz możliwość wpływu na nią dodaje nam sił, uruchamia działanie, niesie sens i nadzieję.

 

Ryszard Koziołek
Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Życzenia rektora UŚ z okazji świąt Bożego Narodzenia 2022

return to top