Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Podziękowania rektora Uniwersytetu Śląskiego

19.04.2024 - 08:25 aktualizacja 20.04.2024 - 08:55
Redakcja: OO

Drodzy Państwo,

Wszyscy, którzy tworzycie Wspólnotę Uniwersytetu Śląskiego.

Dziękuję.

Za głosy Elektorek i Elektorów, którzy w naszym imieniu podjęli decyzję, abym pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Śląskiego w kolejnej kadencji.

Dziękuję nie tylko za głosy oddane bezpośrednio na mnie, ale za wszystkie – te wyborcze i te wypowiedziane podczas długiej, intensywnej rozmowy, jaką prowadzili Państwo z kandydatką i kandydatami oraz z sobą nawzajem przez osiem ostatnich tygodni na temat teraźniejszości i przyszłości naszego Uniwersytetu.

Jestem Państwu wdzięczny za treść, styl i konkluzje tej debaty. Dowodzi ona wyjątkowości uniwersyteckiej wspólnoty dialogu, którą cechuje prymat racjonalności i rzeczowości. A przecież jesteśmy emocjonalni i pełni pasji; przywiązani do własnych przekonań i światopoglądów; wolni w swoich sądach. Mimo to, kiedy wkraczamy w przestrzeń Uniwersytetu, rozum bierze górę nad afektami; rzeczowy osąd nad impulsywnymi skłonnościami. Jakby nasze profesje akademickie: praca badania, nauczania i studiowania miarkowały nasze namiętności, czyniąc nas sobie bardziej przyjaznymi i życzliwymi. Jest to rodzaj cudu, który nie przestaje mnie zadziwiać. Jestem Wam wdzięczny za utwierdzenie mojej wiary w ideę uniwersytetu jako najlepszej instytucji stworzonej przez człowieka.

Dziękuję moim Współkandydatom – Pani Profesor Iwonie Loewe i Panu Profesorowi Jackowi Barcikowi. Razem stworzyliśmy społeczności naszej uczelni możliwość wielostronnej rozmowy o uniwersytecie oraz sposobność prawdziwie demokratycznego wyboru rektora.

Pragnę zapewnić wszystkich Państwa, całą Wspólnotę Uniwersytetu Śląskiego, że dołożę wszelkich starań, abyście mogli z przekonaniem i dumą mówić: „To jest mój Uniwersytet”.

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. Ryszard Koziołek
Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / fot. Julia Agnieszka Szymala, Centrum Komunikacji Medialnej UŚ/Prof. Ryszard Koziołek, Rector of the University of Silesia in Katowice / Photo by Julia Agnieszka Szymala, Media Communication Centre of the University of Silesia

Prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / fot. Julia Agnieszka Szymala

return to top