Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

List rektora UŚ oraz prorektor ds. kształcenia i studentów – informacje dot. roku akademickiego 2021/2022

17.09.2021 - 14:17 aktualizacja 19.04.2022 - 11:11
Redakcja: OO
Tagi: komunikaty

Drodzy Studenci!

Nowy rok akademicki 2021/2022 rozpocznie się w murach uczelni. Mimo powrotu do pracy i studiowania w budynkach Uniwersytetu, nie opuszcza nas cień epidemii. Jej osłabiona siła wynika przede wszystkim z nabywanej odporności, którą zawdzięczamy głównie przyjęciu szczepionki, niemniej wobec ciągle niewystarczającej liczby zaszczepionych istnieje poważne niebezpieczeństwo jej nawrotu. Szczególnie niepokoi nas Wasze bezpieczeństwo w akademikach, gdzie duża liczba osób przebywać będzie ze sobą w niewielkim dystansie przez długi czas.

W nadziei, że rząd RP i Ministerstwo Edukacji i Nauki podzielą nasz niepokój i wydadzą stosowne rozporządzenia, zapowiedzieliśmy, że planujemy powiązanie prawa do kwaterowania w akademikach z byciem zaszczepionym. Przygotowany projekt zarządzenia przedstawiliśmy Panu Ministrowi oraz Rzecznikowi Praw Obywatelskich. W odpowiedzi, obie instytucje, choć wyraziły zrozumienie dla naszych obaw, jednoznacznie wskazały na brak wystarczającej podstawy prawnej dla takich działań. W piśmie z dnia 13 września skierowanym do rektora Uniwersytetu Śląskiego Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek stwierdza, że „wydaje się niezasadne, aby Uczelnia wymagała od studentów zarówno poddania się szczepieniom przeciwko COVID-19, jak również przedstawienia informacji w tym zakresie”. I dodaje: „Niemniej jednak w przypadku gdy przepisy dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, w tym możliwość weryfikacji szczepień przez niektóre podmioty, będą procedowane w Parlamencie to Ministerstwo Edukacji i Nauki będzie starało się o uwzględnienie w nich sytuacji w uczelni”.

Skoro niemożliwy jest światły przymus prawa, które chronić ma nasze zdrowie i życie, apeluję do Waszego rozumu, rozsądku i poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, aby każdy, komu stan zdrowia pozwala na przyjęcie szczepionki, uczynił to.

Z najlepszymi życzeniami zdrowia i radości ze studiowania w nadchodzącym roku akademickim.

Ryszard Koziołek
Rektor Uniwersytetu Śląskiego

 

Informacje organizacyjne prorektora ds. kształcenia i studentów

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego z  wielką radością witam Was w Uniwersytecie Śląskim. Mam nadzieję, że ten rok będzie dla nas pełen wyzwań i ekscytujących doświadczeń, a korzystając z doświadczeń minionego trudnego roku i postępując odpowiedzialnie, dane nam będzie spędzić pełne dwa semestry na miejscu w murach Uniwersytetu.

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

Główna inauguracja roku akademickiego odbędzie się 1 października 2021 r. o godz. 11.00 w nowej siedzibie Wydziału Humanistycznego przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach. Będzie ona transmitowana w serwisie Facebook oraz na uniwersyteckim kanale YouTube.

Wszystkich, którzy będą chcieli wziąć stacjonarny udział w inauguracji głównej, proszę o wypełnienie formularza rejestracji. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Harmonogram inauguracji wydziałowych, a także zasady zgłaszania chęci udziału w nich dostępne są na stronie us.edu.pl/event/54-inauguracja-roku-akademickiego.

Zasady organizacji zajęć w semestrze zimowym 2021/2022 w Uniwersytecie Śląskim

Zajęcia będą prowadzone w formie stacjonarnej (na terenie Uniwersytetu) z elementami kształcenia zdalnego. Na podstawie dostępnej bazy lokalowej, liczebności grup studenckich, konieczności prowadzenia zajęć w konkretnym laboratorium, ale także biorąc pod uwagę bezpieczeństwo uczestników zajęć, dopuszczamy możliwość zmiany formy kształcenia na zdalną – szczególnie, gdyby wpływało to na  jakość kształcenia na wydziałach.

Państwo dziekani i kierownicy kierunków otrzymali szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji zajęć, zgodnie z którymi  przygotowywane są harmonogramy zajęć dla poszczególnych grup.  W chwili obecnej nie przewiduje się, aby na jakimkolwiek kierunku zajęcia odbywały się wyłącznie w formie zdalnej. Zgodnie z regulaminem studiów harmonogramy zajęć mają być dla Was dostępne, co najmniej, tydzień przed rozpoczęciem roku akademickiego. Śledźcie, proszę, wydziałowe strony internetowe – to tam znajdziecie wszelkie informacje organizacyjne.

Jestem świadoma, że sytuacja jest dynamiczna i zarówno jeszcze przed rozpoczęciem semestru, jak i w jego trakcie może zajść konieczność wprowadzenia zmian w zaleceniach dotyczących realizacji zajęć. Wszelkie potencjalne zmiany będą wynikały z troski o bezpieczeństwo uczestników zajęć, a więc zarówno Was – studentów, jak i osób prowadzących zajęcia. Możecie być pewni, że o wszystkich zmianach będziecie wcześniej informowani.

Zasady zamieszkiwania w Domach Studenta (akademikach)

Podobnie jak w roku ubiegłym, uruchomione będą formularze umożliwiające rejestrację na kwaterowanie, co pozwoli na sprawne przyjęcie osób, które będą mieszkać w Domach Studenta. Formularze rejestracyjne są dostępne na stronie formularze.us.edu.pl.

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców na każdym z Osiedli Akademickich (Katowice Ligota, Sosnowiec, Cieszyn) w dniach 30.09.2021 (czwartek) w godzinach 10.00–12.00 i 07.10.2021 (czwartek), w godzinach 12.00–14.00  działać będą punkty szczepień przeciw COVID-19. Zachęcam gorąco do skorzystania z takiej możliwości.

Osoby, które będą chciały się zaszczepić w punktach zlokalizowanych w Domach Studenta, będą składać stosowną deklarację podczas rejestracji na kwaterowanie.

Przystępujący do szczepienia zobowiązani będą do wypełnienia „Kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID-19”. Osoby poniżej 18 roku życia wypełnią formularz „osoby niepełnoletniej”, na którym muszą podpisać się rodzice lub opiekunowie prawni. Na końcu listu zamieszczone są linki do ww. kwestionariuszy w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Dostępność akademików poza Uniwersytetem Śląskim

Osoby poszukujące zakwaterowania mogą skorzystać także z oferty innych akademików, które nie należą do naszej uczelni. Alternatywne możliwości  zamieszkania oferują:

Troska o innych

Chcemy powrócić do „normalności”, mając na względzie zdrowie całej społeczności akademickiej.  W obecnym czasach pandemii wyrazem najwyższej troski o drugą osobę jest nienarażanie jej na możliwość zakażenia czy zachorowania. Z tego względu, tak ważne jest przeciwdziałanie i profilaktyka, które pozwolą nam na opanowanie wirusa i stopniowe znoszenie kolejnych ograniczeń.

Mając na uwadze wspomnianą troskę o nasze wspólne zdrowie, prowadzimy w Uniwersytecie działania umożliwiające zaszczepienie się przeciwko COVID-19. W ramach akcji profilaktycznych, w I turze szczepień, do której kwalifikowali się nauczyciele akademiccy, szczepienie przyjęło 1831 osób, czyli blisko 96% wszystkich Waszych nauczycieli. Podczas II tury szczepień, która organizowana była przez zakłady pracy również dla studentów, chęć szczepienia zadeklarowały 1202 osoby. Do szczepień zachęcamy wszystkich Was – wierząc nauce jako jedynemu orężowi w walce z COVID-19.

Już 10 października (niedziela) podczas 5. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE będzie okazja do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 w specjalnym Szczepionkobusie. Żeby się zaszczepić nie trzeba się wcześniej nigdzie rejestrować. Jeśli zajdzie taka potrzeba, akcję będziemy powtarzać we wszystkich miastach akademickich naszej Uczelni.

Serdecznie dziękuję wszystkim Wam za to, że mimo trudności ostatnich miesięcy chcieliście być razem z nami i tworzyć Uniwersytet Śląski w Katowicach. Jestem przekonana, że także teraz dołożymy razem wszelkich starań, aby sprostać kolejnym wyzwaniom w nadchodzącym nowym roku akademickim. Mam wielką nadzieję, że będziecie brać aktywny udział w życiu społeczności akademickiej.  Możecie liczyć na wsparcie kolegów ze starszych lat, w szczególności działających w kołach naukowych, samorządu studenckiego oraz kadry akademickiej. Wszyscy jesteśmy otwarci na Wasze pomysły, idee, inicjatywy społeczne i naukowe.

Pozdrawiam serdecznie,

dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ
prorektor ds. kształcenia i studentów

 

Kwestionariusze wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID-19 do pobrania:

PL

ENG

RU

pióro leżące na notatniku/fountain pen on a notebook

return to top