Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Literaturoznawstwo i sztuki muzyczne z kategorią A+!

14.02.2023 - 15:04 aktualizacja 16.02.2023 - 08:53
Redakcja: OO

Minister Edukacji i Nauki przyznał najwyższą kategorię A+ kolejnym dyscyplinom naukowym w naszej uczelni – literaturoznawstwu i sztukom muzycznym. Kategorię A otrzymały natomiast dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku oraz pedagogika, a kategorię B+ nauki socjologiczne oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

W lipcu 2022 roku poznaliśmy wyniki ewaluacji Uniwersytetu Śląskiego. Najwyższą kategorię A+ otrzymały wówczas nauki o polityce i administracji. W przypadku dyscyplin, których wynik otarł się o wyższą kategorię, ich przedstawiciele mogli odwołać się od decyzji ministra edukacji i nauki. Część odwołań od wyników została już rozpatrzona.

Przedmiotem ostatniej ewaluacji po raz pierwszy były dyscypliny naukowe, a nie wydziały. W przypadku naszej uczelni wzięto pod uwagę 25 dyscyplin w ramach nauk humanistycznych, inżynieryjno-technicznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, teologicznych oraz w dziedzinie sztuki. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Od uzyskanej kategorii zależy pozycja danej jednostki w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce, w tym m.in. uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych. Przy ocenie wzięto pod uwagę indywidualne osiągnięcia naukowców z pięcioletniego okresu (2017–2021).

na żółtym tle: A+, A

return to top