Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Modernizacja obiektów sportowych na terenie cieszyńskiego kampusu UŚ

02.11.2020 - 13:02 aktualizacja 05.01.2021 - 16:16
Redakcja: MJ
Tagi: basen, kampus Cieszyn, modernizacja

Od początku listopada trwa modernizacja obiektów sportowych zlokalizowanych w kampusie akademickim Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Pierwszy z trzech etapów projektu obejmuje przebudowę budynku basenu przy ul. Paderewskiego 9, a łączny koszt tej części inwestycji to ponad 10,3 mln złotych. Z obiektów sportowych będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani, nie tylko osoby związane z Uniwersytetem Śląskim.

Pływalnia, a także sąsiadująca z nim hala sportowa, to jedyne tego typu obiekty w Cieszynie, a w powiecie cieszyńskim jeszcze tylko w Skoczowie można korzystać z basenu sportowego (tzn. 25-metrowego). O znaczeniu basenu uniwersyteckiego dla regionu niech świadczy fakt, że aż 80% użytkowników obiektu stanowią osoby z zewnątrz, w tym 24% mieszkańców miasta i okolic, 22% członków klubów sportowych, 27% uczniów oraz 7% innych osób. Z kolei w przypadku hali sportowej jest to 71% podmiotów zewnętrznych – 25% klubów sportowych, 17% szkół, 12% innych osób, a 17% to godziny wolne.

Pierwszy etap prac obejmuje przede wszystkim przebudowę hali pływalni w zakresie zaplecza basenu (szatnie, natryski, pomieszczenia pomocnicze), wykonania sauny suchej, przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej, przebudowy węzła cieplnego oraz instalacji elektrycznych. Ponadto budynek hali basenu zostanie poddany termomodernizacji obejmującej dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących wymagań w zakresie izolacyjności. Podczas drugiego etapu zostanie przeprowadzona przebudowa hali sportowej, natomiast trzeci etap obejmie modernizację niecki basenu oraz budowę małego basenu do nauki pływania.

Miasto Cieszyn przeznaczyło na inwestycję 1 mln złotych, a Powiat Cieszyński zadeklarował dotację w wysokości 500 tysięcy złotych. 3,5 mln złotych pochodzi z programu Ministerstwa Sportu, zbliżoną kwotą wsparł również przedsięwzięcie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (po części w formie dotacji, a po części w formie pożyczki). Budżet dopełniają środki własne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ponadto został złożony wniosek o dodatkowe środki w wysokości 7,6 mln złotych na modernizację w ramach programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, który dofinansowuje inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przebudowa i termomodernizacja obiektów sportowych znajdujących się na terenie kampusu akademickiego UŚ w Cieszynie przyczyni się do poprawy stanu środowiska poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających w procesach energetycznych dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię. Obiekty sportowe zostaną także dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Modernizacja obejmuje między innymi likwidację barier architektonicznych, wyposażenie niecki basenu w podnośnik oraz zastosowanie drzwi bez progów i windy poręczowej.

Pływalnia w kampusie akademickim UŚ w Cieszynie to sześciotorowy basen sportowy o wymiarach 25 × 12,5 metra oraz głębokości między 1 a 3,6 metra. Obiekt posiada również widownię obejmującą 200 miejsc siedzących, a także wieżę do skoków o wysokości 3 metrów. Z kolei na halę sportową składają się boiska do piłki ręcznej, futsalu, koszykówki i siatkówki, kort tenisowy, sala gimnastyczna, siłownia, a także widownia z 400 miejscami siedzącymi.

Pierwszy etap modernizacji obiektów sportowych przy ul. Paderewskiego potrwa 12 miesięcy.

basen Uniwersytetu Śląskiego, kampus Cieszyn

Basen Uniwersytetu Śląskiego, kampus Cieszyn, fot. Julia Agnieszka Szymala / Centrum Komunikacji Medialnej UŚ

return to top