Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Konferencja naukowa z okazji 5-lecia Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery

08.09.2022 - 12:38, aktualizacja 08.09.2022 - 15:08
Redakcja: AJS

We wtorek 6 września 2022 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja naukowa połączona z obchodami 5-lecia działalności Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery (ULKA). Tę wyjątkową jednostkę badawczą tworzą sprzężone ze sobą laboratoria, a ich najważniejszym elementem jest unikatowe na skalę europejską mobilne laboratorium umieszczone w koszu załogowego balonu na ogrzane powietrze. Umożliwia ono dokładną analizę stężeń i migracji zanieczyszczeń.

Działalność centrum badawczego wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Bez dotacji na zakup platformy mobilnej i aparatury do utworzenia jedynego w Polsce Napowietrznego Mobilnego Laboratorium nie byłoby możliwości uczenia studentów oraz prowadzenia badań z zakresu ochrony środowiska – zwłaszcza powietrza, obserwacji zmian klimatu i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

return to top