Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Lot badawczy ULKA

20.09.2022 - 10:47, aktualizacja 20.09.2022 - 12:12
Redakcja: wcyg

Kolejny z regularnych lotów badawczych balonu Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery (ULKA) odbył się 18 sierpnia 2022 roku i rozpoczął startem z lotniska Muchowiec w Katowicach.

Podczas lotu z Katowic przez Chorzów, Rudę Śląską do Zabrza przeprowadzono pomiary stężeń pyłów w zakresie cząstek o wymiarach od PM0.5 do PM10. Dokonano również pomiaru stężenia gazów: NH3, SO2, NO, NO2, O3, HCN, benzenu, formaldehydu, chloru oraz całkowitej zawartości lotnych związków organicznych. Załoga wykonała pomiar stężenia sadzy, a także pobrała zanieczyszczenia pyłów atmosferycznych do dalszych analiz mineralogicznych i składu chemicznego. Całość badań uzupełnia rejestracja parametrów meteorologicznych: temperatury, wilgotności oraz ciśnienia atmosferycznego. Zebrane parametry pozwolą na określenie tła jakości powietrza w wieloleciu przed nadchodzącym okresem zimowym.

Lot pod kierunkiem dr hab. Marioli Jabłońskiej, prof. UŚ – dyrektorki Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery, rozpoczął się we wczesnych godzinach rannych, dzięki czemu załoga miała możliwość podziwiania wschodu słońca nad Katowicami.

Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery to jedno z centrów badawczych działających na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Centrum jest wspierane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, które dofinansowuje zakupy platformy mobilnej i aparatury do tworzenia jedynego w Polsce napowietrznego mobilnego laboratorium. We wrześniu 2022 roku ULKA świętowała piątą rocznicę swojej działalności.

fot. Małgorzata Krasuska-Korzeniec

return to top