Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

UŚ i Województwo Śląskie wspólnie dla transformacji regionu

04.04.2024 - 11:49, aktualizacja 12.04.2024 - 17:10
Redakcja: OO

W trakcie konferencji prasowej 4 kwietnia 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego ogłoszono listę innowacyjnych projektów, na które Uniwersytet Śląski w Katowicach pozyskał środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Inicjatywy, które otrzymały dofinansowanie:

Śląskie Interdyscyplinarne Centrum Chemii – 189,9 mln zł

W kampusie katowickim Uniwersytetu Śląskiego powstanie Śląskie Interdyscyplinarne Centrum Chemii. Nowoczesny obiekt obejmować będzie m.in. przestrzenie dydaktyczne, seminaryjne oraz kompleks laboratoriów. Przyczyni się do rozwoju kształcenia wyższego zorientowanego na potrzeby zielonej gospodarki oraz zniwelowania skutków działalności przemysłowej oraz przeprowadzanej transformacji energetycznej w regionie. Dzięki powstałej infrastrukturze będzie możliwe uruchomienie m.in. nowego kierunku kształcenia: „Nowoczesne technologie dla zrównoważonego rozwoju” – studia inżynierskie oraz planuje się realizację 3 ścieżek kształcenia:

 • Odnawialne źródła energii,
 • Zielone technologie: zielona chemia,
 • Zielona energia – od metodologii syntezy i modyfikacji materiałów o zastosowaniach energetycznych.

Uniwersytet dla klimatu. Instalacje fotowoltaiczne jako element ograniczający emisję gazów cieplarnianych do atmosfery – 1,8 mln zł

Projekt obejmuje zakup i montaż instalacji OZE (paneli fotowoltaicznych) w budynkach w Katowicach, Chorzowie, Sosnowcu, Cieszynie i Mierzęcicach. Zrealizowane zostanie również dodatkowe zadanie proekologiczne tj. budowa altany deszczowej łączącej elementy zielono-niebieskiej infrastruktury oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjnej rozpowszechniającej wiedzę o odnawialnych źródłach energii.

„jUŚt transition – Potencjał Uniwersytetu Śląskiego podstawą Sprawiedliwej Transformacji regionu” – 16,8 mln zł

Działania będą obejmowały m.in.:

 • wsparcie osób kształcących się w Szkołach Doktorskich UŚ;
 • doposażenie pracowni naukowych i laboratoriów (m.in. na Wydziale Nauk Przyrodniczych, Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych, Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji) oraz doposażenie pracowni dydaktycznych we wszystkich wydziałach UŚ w sprzęt IT;
 • wsparcie kadry naukowo-dydaktycznej w zakresie metod dydaktycznych, kształtowania kompetencji miękkich i cyfrowych oraz umiejętności na rzecz transformacji poprzez kursy, szkolenia, warsztaty i wizyty studyjne;
 • wsparcie studentów i studentek poprzez organizację staży i praktyk studenckich realizowanych w ramach kształcenia na kierunkach związanych z zieloną i cyfrową gospodarką;
 • wsparcie współpracy uczelni z przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii oraz promocji idei przedsiębiorczości.

„Informatyka kwantowa i chemia na rzecz zielonej przyszłości – Uniwersytet Śląski w Katowicach wspiera studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych” – 2,8 mln zł

Działania, skierowane do uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych realizowane na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych (w Katowicach, Sosnowcu i Chorzowie), będą obejmowały m.in.:

 • zajęcia praktyczne (warsztaty) z zakresu zielonej chemii oraz AI i informatyki kwantowej;
 • kursy przygotowawcze do egzaminu maturalnego z chemii; wsparcie uczestników, finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych oraz olimpiad z zakresu nauk chemicznych;
 • doposażenie laboratoriów;
 • realizację staży dla studentów na kierunkach związanych z zieloną i cyfrową gospodarką (np. chemia, informatyka) w siedzibach firm współpracujących z Uniwersytetem Śląskim.

„Transformersi w szkołach – Edukacja na rzecz zielonej transformacji i zachowania kultury górniczej w regionie” – 3,4 mln zł

Projekt przygotuje uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych do podjęcia studiów na kierunkach związanych z zieloną transformacją. Działania realizowane na Wydziale Nauk Przyrodniczych oraz Wydziale Humanistycznym (w Katowicach i Sosnowcu) będą obejmowały m.in.:

 • praktyczne kursy stacjonarne;
 • zajęcia terenowe;
 • doradztwo zawodowe i sesje „role model” z ekspertami;
 • tutoring dla uczestników konkursów przedmiotowych i olimpiad;
 • warsztaty edukacyjne;
 • utworzenie bazy wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej, klimatycznej i zielonej transformacji.

Ponadto w trakcie pozyskiwania środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji są dodatkowo 2 projekty:

Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności – 134,8 mln zł

Powstanie Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności umożliwi stworzenie nowoczesnej infrastruktury dla kształcenia i budowania kompetencji m.in. w dziedzinach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a w szczególności takich jak nauki biologiczne, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz nauki o Ziemi i środowisku. W obiekcie prowadzone będzie kształcenie wykwalifikowanej kadry gotowej do podejmowania wyzwań i wdrażania rozwiązań w priorytetowych obszarach transformującego się regionu m.in. biotechnologii, bioróżnorodności oraz funkcjonowania, kształtowania i ochrony środowiska.

W obrębie budynku przewiduje się m. in. następujące strefy: moduł dydaktyczny, moduł laboratoryjny, pomieszczenia hodowlane, pomieszczenia Sieciowego Centrum Nauki.

spinART Centrum Edukacji Artystycznej i Kulturalnej – 21,8 mln zł

Inwestycja ta ukierunkowana jest na przebudowę i remont pomieszczeń wraz z zapewnieniem wyposażenia oraz dostosowaniem infrastruktury do potrzeb edukacji włączającej w kampusie w Cieszynie. spinART wspierać będzie kształcenie w dostosowaniu się do aktualnych potrzeb rynku pracy w obszarze przemysłów kreatywnych i wyzwań w zakresie cyfrowej i zielonej transformacji gospodarki regionu.

Łączna kwota dofinansowania projektów z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji wynosi 371,3 mln zł.

W konferencji prasowej udział wzięli: rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Ryszard Koziołek, marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski oraz prezydent Katowic dr Marcin Krupa.

""

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

return to top