Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English

Projekty naukowe finansowe ze źródeł zagranicznych

OBECNIE REALIZOWANE PROJEKTY:

 • Wszystkie
 • Horyzont 2020
 • INTERREG Baltic Sea Region
 • Interreg Europa Środkowa
 • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 • Projekty naukowe
 • RPO WSL 2014-2020
 • zagraniczne
 • zagraniczne realizowane

Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego BioGalmany

Okres realizacji: od 01.04.2018 do 31.12.2021 […]

Read More…

Electro-Intrusion

Okres realizacji: 48 miesięcy […]

Read More…

Cyfrowa Entomologiczna Baza Danych HEMIPTERON

Okres realizacji: od 01.01.2018 do 31.12.2021 […]

Read More…

boDEREC-CE – Board for Detection and Assessment of Pharmaceutical Drug Residues in Drinking Water – Capacity Building for Water Menagament in CE

Okres realizacji: 01.04.2019-31.03.2022 […]

Read More…

The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses – Best Practices – Recommendations [HEC]

Okres realizacji: od 01.10.2020 do 30.09.2023 […]

Read More…

Acting in Context by Training the Trainers in Social Empowerment (ACTTE)

okres realizacji: od 1.10.2019 r. do 30.09.2021 r. […]

Read More…

INTAROS – Integrated Arctic observation system

Okres realizacji: od 1.12.2016 do 30.11.2021 […]

Read More…

Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO)

Okres realizacji: od 1.01.2020 do 31.12.2022 […]

Read More…

NesT – Networking Ecologically Smart Territories

Okres realizacji: 36 miesięcy […]

Read More…

BSUIN – Uniwersytet Śląski partnerem w międzynarodowym projekcie badawczym

Okres realizacji: od 1.10.2017 do 30.09.2020 […]

Read More…

T4ERI: Transform 4 European Research and Innovation

[…]

Read More…

DEEPWATER-CE – Developing an integrated implementation framework for Managed Aquifer Recharge solutions to facilitate the protection of Central European water resources endangered by climate change and user conflict

Okres realizacji: od 1.05.2019 do 30.04.2023 […]

Read More…

return to top