Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekty badawcze

Projekty realizowane przez osoby z Centrum Badań Groznawczych

""

Michał Kłosiński

Mapowanie growej biopolityki: paradygmaty immunologiczne w grach cyfrowych, NCN

Loga: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Celem tego projektu badawczego jest postawienie pytań o różne sposoby przedstawiania w grach polityki zarządzania życiem i śmiercią (biopolityka). W jaki sposób gry, rozumiane jako teksty kultury przekazują nasze fantazje, wyobrażenia czy lęki dotyczące różnych nowoczesnych reżimów? Jakie rozwiązania problemów społecznych, ekonomicznych i politycznych nam przedstawiają w związku z instytucjami państwowymi, mechanizmami władzy czy kontroli populacji. Naszym celem jest opisanie tego, jak w wielu gatunkach gier problematyzuje się kwestie kontroli nad życiem i śmiercią. Interesuje nas zatem opisanie tego, jak gry zapraszają nad do namysłu nad pozytywnymi i negatywnymi sposobami kontroli społecznej.

szczegółowy opis projektu

Można powiedzieć, że badania w tym projekcie prowadzone są w rzeczywistości wirtualnej, ponieważ większość z nich sprowadza się do grania w gry i przeszukiwania ich światów w poszukiwaniu różnych reprezentacji i problematyzacji biopolityki. Badania koncentrują się na opracowaniu typologii i stworzeniu mapy poszczególnych elementów cyfrowych światów, mechanik growych czy ideologicznych reprezentacji różnych sposobów kontrolowania życia. Oznacza to, że szukamy pewnego uogólnionego schematu, który byłby przydatny przy porównywaniu narracji problematyzujących funkcjonowanie różnych pozytywnych i negatywnych wizji społecznych.

Powód badań

Chcemy lepiej zrozumieć, w jaki sposób ludzie konstruują narracje na temat zarządzania życiem, jakie wzorce pojawiają się w tych narracjach oraz jak gry wideo przedstawiają i kształtują naszą koncepcję władzy, ochrony lub eksterminacji innych istot, grup czy cywilizacji. Studiując gry, chcemy dowiedzieć się więcej o naszych poglądach na politykę, gospodarkę i społeczeństwo, również w czasach biopolitycznych obostrzeń związanych z pandemią. Jakie lęki, zachowania i sposoby myślenia są konstruowane w grach i przedstawiane graczom jako modele rozumienia takich zjawisk jak stan wyjątkowy, migracja, zagłada. Jakie możliwości biopolityczne gry dają nam jako graczom?

Efekty badań

Głównym efektem naszych badań będzie wgląd w kulturowe znaczenie gier jako nośników różnych rozwiązań biopolitycznych. Nasza typologia pogłębi wiedzę o grach jako ważnym medium, które tworzy ideologiczne modele do zrozumienia i ponownego przemyślenia zarówno rzeczywistych, jak i fikcyjnych systemów sprawowania władzy nad życiem i śmiercią. Odwzorowanie paradygmatów immunologicznych w grach powie nam, co oferują gry w naszym rozumieniu biopolityki.

Publikacje naukowe

Magdalena Bednorz

Wysiłek emocjonalny jako podstawowa zasada miłości (dworskiej). Romans z Anomenem w Baldur’s Gate II

Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, no. 33(42), 2023, pp. 307–325.

Heroine’s journey to love: spatial rhetoric in romantic subplots in BioWare’s fantasy RPGs

Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, no. 29(38), 2021, pp. 191–204.

Playing out the unspeakable: the rhetorics of trauma in The Day the Laughter Stopped digital game

Res Rhetorica, no. 8(4), 2021, pp. 83–97.

Digital Experience of Love and Loss: Emotional Game Design in Emily is Away

Przegląd Kulturoznawczy , no. 1(43), 2020, pp. 108–121.

Kryzys tożsamości gracza – znaczenie terminu ‘gamer’ wobec popularyzacji gier komputerowych

Homo Ludens, no. 2(8), 2015, pp. 10–21.

Tomasz Bonikowski

ORCID: 0000-0002-2549-804X

ResearchGate:

Lista publikacji:

Maciej Niezgoda

ORCID: 0000-0003-0110-8091

ResearchGate:

Lista publikacji: opus.us.edu.pl

Tomasz Gnat

ORCID: 0000-0002-9740-8314

ResearchGate:

Lista publikacji: opus.us.edu.plpublikacje (us.edu.pl)

Agnieszka Kliś-Brodowska

gry

A Fairy-Tale Digital Game and the Potential for Revision: Ubisoft Montreal’s Child of Light

Agnieszka Kliś-Brodowska. Marvels and Tales. Vol. 37, no. 1 (2023), 21-47. DOI: 10.1353/mat.2023.a900259

Pisząc dyscyplinę: o historii badań gier cyfrowych i zawiłościach jej pisania na przykładzie ‘(bardzo) krótkiej historii game studies’ Fransa Mäyry

Agnieszka Kliś-Brodowska. Homo Ludens. Nr 9 (2016), 13-30 (artykuł roku). Artykuł na stronie wydawcy

gotyk

Ghosting history/historicizing the ghost: Time passage in T. C. Haliburton’s The Old Judge

Agnieszka Kliś-Brodowska. Journal of Commonwealth Literature. Vol. 58, no. 1 (2023), 213-228. DOI: 10.1177/0021989420969768.

’Going Back to the Middle Ages’: Tracing medievalism in Julia Beckwith Hart’s St. Ursula’s Convent and John Richardson’s Wacousta

Agnieszka Kliś-Brodowska. In: Medievalism in English Canadian literature: From Richardson to Atwood, MJ Toswell, Anna Czarnowus, ed. D.S. Brewer. Cambridge 2020. ISBN 978-1-84384-547-8, 36-51. DOI: 10.1017/9781787448858.003.

From the outside to the inside and the other way round: the space of contemporary gothic cities

Agnieszka Kliś. In: Exploring space: spatial notions in cultural, literary and language studies. Vol. 1, Space in cultural and literary studies, Andrzej Ciuk, Katarzyna Mołek-Kozakowska, ed. Cambridge Scholars Publishing. Newcastle upon Tyne 2010, 378-386.

Michał Kłosiński

Przygody cyfrowego tułacza. Interpretacje groznawcze

Hermeneutyka gier wideo. Interpretacja, immersja, utopia

Świat pęknięty. O poemach naiwnych Czesława Miłosza

(Warszawa 2013)

Ratunkiem jest tylko poezja Baudrillard – Teoria – Literatura

(Warszawa 2015)

More After More. Essays Commemorating the Five-Hundredth Anniversary of Thomas More’s Utopia

z Ksenią Olkusz i Krzysztofem M. Majem (Kraków 2016)

Dyskursy gier wideo

z Krzysztofem M. Majem (2019)

Bartosz Stopel

ORCID: 0000-0002-2100-2182

ResearchGate:

Lista publikacji: opus.us.edu.plpublikacje (us.edu.pl)

return to top