Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

O centrum

Centrum Badań Groznawczych (GSRC) to jednostka utworzona w celu budowania sieci naukowej łączącej naukowców z różnych wydziałów i dyscyplin w ramach wspólnego zainteresowania studiami nad grami. GSRC reprezentuje interdyscyplinarną inicjatywę odzwierciedlającą złożoność studiów nad grami.

Głównym celem naszego zespołu jest wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej z osobami badającymi gry, organizacja wydarzeń badawczych (seminaria, konferencje), oraz formułowanie, pozyskiwanie i realizacja projektów badawczych.

GSRC ma również na celu stworzenie platformy promującej lokalne badania nad grami na arenie globalnej, poprawiając widoczność publikacji i inicjatyw naukowych naszych współpracowników.

Futurystyczna grafika: grupa ludzi przed budynkiem

Nasz zespół

Osoby pracownicze i doktoranckie

dr Magdalena Bednorz

zastępczyni dyrektora Centrum Badań Groznawczych

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego

Magdalena Bednorz

Z wykształcenia filolożka i socjolożka, w swojej pracy badawczej zajmuje się grami cyfrowymi; asystentka na Wydziale Humanistycznym, gdzie prowadzi zajęcia obejmujące tematycznie zarówno groznawstwo, grotwórstwo, nowe media, jak i naukę języka angielskiego; jej zainteresowania badawcze obejmują badania nad grami, szczególnie wątkami romansowymi, oraz teorie i badania publiczności.

mgr Tomasz Bonikowski

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego

Ikona: zespół ludzi

mgr Weronika Cygan-Adamczyk

Centrum Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego

Weronika Cygan

Z wykształcenia historyczka, od paru lat związana z dziennikarstwem naukowym. Zajmuje się komunikacją i tworzeniem treści na stronę internetową oraz media społecznościowe. Wspiera również procesy organizacyjne wydarzeń (m.in. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE czy Tydzień Gier w ramach Europejskiego Miasta Nauki 2024).

dr Tomasz Gnat

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego

Ikona: zespół ludzi

Adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego. Tematyka badawcza:

 • badania nad rozrywką interaktywną i nowymi mediami,
 • literaturoznawstwo,
 • ekokrytycyzm.

dr Agnieszka Kliś-Brodowska

zastępczyni dyrektora Centrum Badań Groznawczych

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego

dr Agnieszka Kliś-Brodowska

Anglistka i literaturoznawczyni; prowadzi badania w zakresie literatury, głównie anglojęzycznej, kultury i groznawstwa. Jej zainteresowania badawcze obejmują dyskurs dyscypliny badawczej (w rozumienia Michela Foucaulta), transmedialne wcielenia baśni literackiej, oraz szeroko rozumianą fikcję Gotycką. Wykłada na kierunku filologia angielska, gdzie prowadzi zajęcia z praktycznej znajomości języka angielskiego, tłumaczenia literackiego, retoryki, postmodernistycznej adaptacji baśni oraz kursy poświęcone grom cyfrowym.

dr hab. Michał Kłosiński, prof. UŚ

dyrektor Centrum Badań Groznawczych

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego

Michał Kłosiński

Inicjator i dyrektor Centrum Badań Groznawczych. Jego obecne badania hermeneutyczne i postfenomenologiczne można umieścić na przecięciu teorii literatury, studiów nad grami i studiów utopijnych, a główne zainteresowania obejmują: krytycznie zorientowane gry wideo, teoria literatury i filozofia technologii. W pracy naukowej skupia się na kwestiach reprezentacji, symulakrów, quasi-obiektów i krytyki kapitalizmu w oparciu o hermeneutyczne lektury gier i literatury.

pełny biogram

Inicjator i dyrektor Centrum Badań Groznawczych oraz Executive Director for Taxonomy and Gamification w Fundacji GETES.

Aktywny członek Utopian Studies Society oraz The Society for Utopian Studies. Podczas studiów doktoranckich uczestniczył w paryskim Programie Teorii Krytycznej.

Publikował artykuły dotyczące literatury polskiej, teorii literatury oraz gier komputerowych w takich czasopismach jak: Game Studies, Journal of Gaming and Virtual Worlds, International Journal of Baudrillard Studies, Pamiętnik Literacki, Teksty Drugie.

Autor monografii: Świat pęknięty. O poemach naiwnych Czesława Miłosza (Warszawa 2013), Ratunkiem jest tylko poezja Baudrillard – Teoria – Literatura (Warszawa 2015) oraz Hermeneutyka gier wideo. Interpretacja immersja, utopia (Warszawa 2018) oraz Przygody cyfrowego tułacza (Katowice 2023).

Współtworzył publikacje More After More. Essays Commemorating the Five-Hundredth Anniversary of Thomas More’s Utopia (z Ksenią Olkusz i Krzysztofem M. Majem) (Kraków 2016), Ekonomiczne teorie literatury (z Pawłem Tomczokiem) (Katowice 2016) oraz Dyskursy gier wideo (z Krzysztofem M. Maj) (2019).

Jego obecne badania hermeneutyczne i postfenomenologiczne można umieścić na przecięciu teorii literatury, studiów nad grami i studiów utopijnych, a główne zainteresowania obejmują: krytycznie zorientowane gry wideo, teoria literatury i filozofia technologii. W pracy naukowej skupia się na kwestiach reprezentacji, symulakrów, quasi-obiektów i krytyki kapitalizmu w oparciu o hermeneutyczne lektury gier i literatury.

W 2022 otrzymał grant OPUS Narodowego Centrum Nauki na „Mapowanie biopolityki gier”.

dr Grzegorz Machnik

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego

dr Grzegorz Machnik

Informatyk i grafik komputerowy. Od ponad dekady wykłada przedmioty związane z grami komputerowymi, którymi się fascynuje. Stara się zgłębić tę dziedzinę w wielu wymiarach, współpracując między innymi z plastykami. Jego zainteresowania naukowe obejmują również fotogrametrię, fraktale i algorytmy ewolucyjne. Zasila Centrum swoją wiedzą praktyczną na temat tworzenia wieloplatformowych gier komuterowych.

Jest współtwórcą gry Get Even i Chernobylite.

mgr Maciej Niezgoda

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Ikona: zespół ludzi

dr Bartosz Stopel

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego

dr Bartosz Stopel

Zainteresowania badawcze:

 • narratologia i kognitywistyka w badaniach literatury, kina i gier wideo,
 • estetyka, emocje, afekt w recepcji fikcji,
 • teorie literatury/analityczna filozofia literatury,
 • kultura i literatura amerykańska lat 50. i 60., kontrkultura.

Osoby studenckie i goszczące

Julia Opaczewska

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

Dawid Kremzer

Indywidualne Studia Międzyobszarowe

dr Magdalena Cielecka

Anshar Studios

Aleksandra Szymańska

TPiMW

Martyna Sotor

FP

Piotr Krzywicki

Indywidualne Studia Międzyobszarowe

Jakub Wrzyciel

psychologia

Rada naukowa

 1. prof. Hans-Joachim Backe (IT University of Copenhagen) 
 2. dr Magdalena Bednorz (Uniwersytet Śląski) 
 3. prof. Astrid Ensslin (Universität Regensburg) 
 4. prof. Sonia Fizek (Cologne Game Lab, TH Köln, University of Applied Sciences) 
 5. prof. Kristine Jørgensen (University of Bergen) 
 6. dr Agnieszka Kliś-Brodowska (Uniwersytet Śląski) 
 7. dr hab. Michał Kłosiński, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski) 
 8. prof. Souvik Mukherjee (University of Kolkata) 
 9. dr Bartosz Stopel (Uniwersytet Śląski) 
 10. dr hab. Agata Zarzycka (Uniwersytet Wrocławski) 

return to top