Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English

Centrum Badań Interdyscyplinarnych nad Folklorem Karpat

Tradycyjne instrumenty folkloru Karpat

Podstawowym obszarem działalności centrum są interdyscyplinarne badania empiryczne i komparatystyczne folkloru na obszarze karpackim przy wykorzystaniu technologii AI w tworzeniu materiałów popularnonaukowych i naukowych.

Idea

 

Od wielu lat zauważalne jest znaczące rozproszenie działań badawczych poświęconych tematyce folkloru karpackiego. Dotychczas nie stworzono ponadregionalnych struktur, mających odpowiednią osobowość prawną i scalających środowisko naukowo-badawcze ze środowiskiem lokalnym. Istnieje potrzeba zintegrowania prowadzonych badań w zakresie szeroko pojętego folkloru Karpat, realizowanych przez zespoły badawcze reprezentujące różne ośrodki naukowe i zrzeszające przedstawicieli licznych dyscyplin naukowych.

Centrum Badań Interdyscyplinarnych nad Folklorem Karpat dąży do konsolidacji przedsięwzięć na płaszczyźnie badawczo-naukowej środowiska zainteresowanego analizą elementów folkloru i folkloru muzycznego Karpat. W ramach inicjatywy czynione są starania w zakresie połączenia badań tradycyjnych z najnowszą technologią AI. Rezultatem powiązania tych dwóch różnych płaszczyzn dziedzinowych będą szeroko zakrojone badania interdyscyplinarne.

Działania centrum skupiają się wokół społeczności akademickiej (współpraca z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi), jak i osób związanych z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi.

Kontakt

 

dr hab. Magdalena Szyndler, prof. UŚ
D Y R E K T O R

e-mail: magdalena.szyndler@us.edu.pl
tel.: 33 854 62 74

Oferta Centrum

 

  • profesjonalne wsparcie naukowe dla działań lokalnych i regionalnych,
  • nawiązywanie współpracy i realizacja przedsięwzięć wymagających badań empirycznych i komparatystycznych,
  • specjalistyczne opracowanie materiałów związanych z folklorem karpackim,
  • dostęp do autorytetów o różnorodnym dorobku naukowym i doświadczeniach badawczych,
  • profesjonalne wskazanie koegzystencji naukowej i praktycznej – zastosowanie wyników badań naukowych do działań praktycznych.

return to top